Избирателен списък

Размер на шрифта: A A A Назад

Приложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 03.07.2021 г. включително/. Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния…

Прочетете повече

Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Избиратели, които е пропуснати в избирателните списъци за избори за народни представители, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък по образец Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък можете да свалите от сайта…

Прочетете повече

Приложение 10-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Всеки избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, може да подаде Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., по образец /Приложение № 10-НС;/ Заявление за изключване от списъка на заличените…

Прочетете повече

Приложение № 11-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИ

Всеки избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, на основание подадено заявление за гласуване в извън страната, и е заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да подаде заявление. От сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents  -  /Приложение № 11-НС/ Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община…

Прочетете повече

Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

ВАЖНО! Приложението се подава от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България. Всеки може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящият си адрес /различен от постоянният, който е вписан в личната карта/, не по-късно от 14 дни преди изборния…

Прочетете повече

Приложение № 14-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 26.06.2021 г. включително) със заявление по образец от сайта на ЦИК:  https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents - /Приложение…

Прочетете повече

Приложение №-18-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заявленията се подават до 26.06.2021 г. от лица вписани в избирателния списък по постоянен адрес, които имат издаден един от следните документи: - Удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК - Копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК - Удостоверение за регистрация на наблюдател…

Прочетете повече