Избирателен списък

Избирателен списък

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 22 май 2023г.