ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на заличените лица

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 8 ноември 2023г.

Избирателен списък - ЧАСТ II

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 8 ноември 2023г.

Избирателен списък - ЧАСТ I

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 8 ноември 2023г.