Приложение № 14-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 28 Май 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 26.06.2021 г. включително) със заявление по образец от сайта на ЦИК:  https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents - /Приложение № 14-НС/.

При условие, че има образувана подвижна избирателна секция до 26.06.2021 г., избирателите могат да подават заявления до 05.07.2021 г.

Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през страницата на община Бургас. Не се изисква електронен подпис.

Когато избирател, който има различни постоянен и настоящ адрес /в различни населени места/ и иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по образец от сайта на ЦИК:  https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents - /Приложение №12-НС/.

Общинската администрация извършва служебно проверка за установяване на увреждането на избирателите. 

Формулярите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на Община Бургас: https://burgas.bg/bg/prilozheniya-kam-izbiratelen-spisak-1 – /Приложение №14-НС/.

Гражданите могат да изпращат горепосоченото заявление:

  • попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
  • по факс - 056 840201;
  • през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
  • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
  • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

- в Центъра за административно обслужване на ул. „Александровска” № 26, на гишета № 1 - № 3 – дирекция  „Гражданска регистрация на населението“

  • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
  • всички почивни дни от 05.06.2021 г. до 05.07.2021 г.  от 09.00 до 17.00 часа

- в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово"

- в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас;

- всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа;

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1012 Последна промяна: 11:13:58, 18 юни 2021