Избирателен списък

Приложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление /по образец Приложение № 8-НС/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 28.03.2021 г. включително/. Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки…

Прочетете повече

Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

До 01.04.2021 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за народни представители, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък по образец Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък можете…

Прочетете повече

Приложение 10-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

До 01.04.2020 г. включително избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, може да подаде Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., по образец /Приложение № 10-НС;/ Заявление за изключване от…

Прочетете повече

Приложение 11-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК

До 01.04.2020 г. включително избирател, който е включен в Списъка на заличените лица, може да подаде заявление. От сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns2021/documents /Приложение №11-НС/ Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и…

Прочетете повече

Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ВАЖНО! Приложението се подава от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България. Всеки може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящият си адрес /различен от постоянният, който е вписан в личната карта/, не по-късно от 14 дни преди изборния…

Прочетете повече

Приложение № 14-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 20.03.2021 г. включително) в писмена форма по образец Приложение № 14-НС: Към всяко…

Прочетете повече

Приложение №-18-НС ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Заявленията се подават от лица вписани в избирателния списък по постоянен адрес, които имат издаден един от следните документи: Удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК Копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК Удостоверение за регистрация на наблюдател издадено от ЦИК Копие от удостоверение…

Прочетете повече

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето Заявленията се подават от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително. Заявлението може да…

Прочетете повече