ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Размер на шрифта: A A A Назад

Избирателен списък

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 2 юни 2021г.