ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 27 септември 2020 г.

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 2 юни 2021г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - за гласуване в частични избори на 27 септември 2020г.

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнат списък на 2 юни 2021г.