ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Длъжностното лице по защита на личните данни на БО дава указания списъците да бъдат премахнати за минали избори.

Премахнати списъци на 12 юни 2024г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ