ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Община Бургас, уведомява, че във връзка с провеждане на изборите на 09.06.2024 г. ще има дежурни в залата за Административно обслужване на Община Бургас през всички почивни и празнични дни от 27.04.2024г. до 09.06.2024г. от 09.00-17.00ч.

Укази на президента

Централна избирателна комисия

Районна избирателна комисия

Покани за консултации

Разяснителна кампания

Заповеди на кмета

Избирателни списъци

Изборни книжа - заявления за избиратели

Електронни услуги

Важни съобщения