ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Община Бургас, уведомява, че във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция по следните начини: - Повече информация тук.

 

ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК – ПО БАНКОВ ПЪТ И НА КАСА

Указ на президента (Държавен вестник)

Централна избирателна комисия

Общинска избирателна комисия Бургас

Заповеди на кмета

Покани за консултации

Разяснителна кампания

Обучения на СИК

Избирателен списък

Изборни книжа - заявления за изибиратели

Справка за адрес на секция

Важни съобщения

За незрящи