Изборни книжа

Изборни книжа

Във връзка с предстоящите частични избори за Кмет на с. Твърдица, Община Бургас на 27.02.2022 г.

Гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да гласуват в частичните избори и не са били вписани в избирателните списъци – част II в изборите на 27 февруари 2022 г., подават Заявление-декларация - Приложение № 8-МИ-НЧ по образец в общинската администрация в гр. Бургас или в кметството на с. Твърдица до 27.01.2022 г.

Заявления за гласуване по настоящ адрес:

Избиратели, които имат различен постоянен и настоящ адрес, могат да упражнят правото си да гласуват по настоящ адрес с попълване и подаване на Заявления за гласуване по настоящ адрес Приложение № 13-МИ-НЧ до 12.02.2022 г. 18.00 часа, в сградата на Община Бургас или в кметство с. Твърдица.

Условието е  регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 17-МИ-НЧ, също могат да бъдат подавани до 12.02.2022 г., ако има образувана ПСИК на територията на населеното място, заявления ще се приемат до 22.02.2022 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки от избирателни списъци – Приложение 7-МИ-НЧ, подават се до 20.02.2021 г.

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък – Приложение-10-МИ-НЧ, подават се както от български гражданин, така и гражданин на друга държава членка на ЕС.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 11-МИ-НЧ.

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  • в Центъра за административно обслужване на ул. „Александровска” № 26, на гишета № 1 - № 3 – дирекция „Гражданска регистрация на населението“

- всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа
- В кметството на с. Твърдица, Община Бургас, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа;

Телефони за връзка: 056 907 526; 056 907 524 за Община Бургас;

05919 23 03 за кметство с. Твърдица;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ