ИЗБОРНИ КНИЖА - ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, утвърдени с Решение № 1952-МИ от 3 август 2023 г., Решение № 1964-МИ от 7 август 2023 г., Решение № 1974-МИ от 10 август 2023 г. и Решение № 1977-МИ от 16 август 2023

Приложение №7 МИ

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Описание

Приложение №8 МИ

Граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които желаят да гласуват на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Описание

Приложение №9 МИ Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК) Описание
Приложение №10 МИ

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък

Описание
Приложение №11 МИ

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Описание
Приложение №13 МИ

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Описание
Приложение №17 МИ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Описание