ИЗБОРНИ КНИЖА - ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ

СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА

СПИСЪК

на изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Приложение №21 ЕП

Заявление-декларация за вписване в избирателен списък - част ІІ - чл. 359, ал. 1 ИК

Описание

Приложение №16 ЕП

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024г.

Описание

Приложение №19 ЕП

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз в изборите за членове на Европейския парламент от Република България  на 09 юни 2024г.

Описание
Приложение №22 ЕП Заявление за вписване в избирателния списък в преди предаването му на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024г. Описание
Приложение №24 ЕП Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за Европейски парламент от Република България на 09 юни 2024г. Описание
Приложение №26 ЕП Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024г. Описание
Приложение №30 ЕП

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024г.

Описание

СПИСЪК
на изборните книжа за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Приложение №17 НС

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.

Описание

Приложение №20 НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.

Описание

Приложение №23 НС Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г. Описание
Приложение №27 НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г. Описание
Приложение №31 НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г. Описание