Изкуства - Индивидуални изпълнители

Константин Башиков / НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

Константин Башиков е ученик в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров".

Наградите, които е спечелил през 2017 г. включват:

1. Втора награда на международен конкурс "Muse Online Music Competition 2017", 15 май 2017 г., Атина, Гърция

2. Първо място на Международен фестивал "Muncher klavierpodium der jugend", 30.06-02.07.2017 г., Мюнхен

3. Първо място на Международния детски фестивал "Слънце, радост, красота", 19.06.2017 г., гр. Несебър

4. Първо място на Международен арт фестивал "Съзвездия в Несебър", 24.08.2017 г., гр. Несебър

5. Втора награда на VIII Международен музикален конкурс 2017, Белград

6. Втора награда на Международен конкурс "Музиката на Германия и Австрия", 8 април 2017 г.

Християна Въжарова / НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

Християна Въжарова е Ученичка в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров".

Спечелени награди през 2017 г.:

1. Първо място на Европейски танцов шампионат, 5-8 юни 2017 г., Прага

2. Първо място на Шести отворен танцов фестивал "В магията на танца и морето", 5-7 юли 2017 г., гр. Приморско

3. Първо място на XIV Национален шампионат по танцово шоу, 28 май 2017 г., гр. София

4. Първо място на XV Национален фестивал на камерния танц, 5-7 май 2017 г.

5. Първо място на Международен отворен танцов конкурс 2017, 31.03.2017 г. - 02.04.2017 г., гр. София

Павел Димов / СУ "Димчо Дебелянов"

Павел Димов е ученик в СУ "Димчо Дебелянов".

Постиженията му за 2017 г. включват:

1. I-во място на Международен фестивал "Le stelle di Garda 2017",Италия

2. I-ва награда на Балканската олимпиада за музика и танц в Белград

3. I-во място на XVII Национален детски фолклорен конкурс "Орфеево изворче", IV възрастова група, 17-18.03.2017 г., гр. Стара Загора

4. I-ва награда на Национален музикално-фолклорен конкурс "Орфееви таланти", IV възрастова група, 24-26 март 2017 г., гр. Пловдив

5. I-во място на Международен конкурс на изкуствата "Радост на брега", III възрастова група, юни 2017 г., гр. Созопол