Проект „Създаване на условия за равен достъп до предучилищно образование чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ“Калинка“-с.Рудник

Петък, 1 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ДГ“Калинка“-с.Рудник

Основна цел на проекта: Създаване на условията за равен достъп до предучилищно образование и обучение на децата от детска градина „Калинка“, с. Равнец, община Бургас чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Статус: Приключил през 2017 година

Постигнати резултати:

Проектното предложение предвижда въвеждане на следните мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата –

поставяне на нова фасадна топлоизолация;

подмяна на стара дървена дограма, с нова PVC дограма;

изолиране на покривни плочи; преминаване към друг вид основно гориво;

използване на възобновяем енергиен източник за производство на битова гореща вода;

подмяна на съществуващите осветителни тела с луминесцентни енергоефективни такива, при запазване на проектната осветеност.

Подобрени условия за обучение на 140 деца в 4 гр. от кв. Рудник, с. Брястовец и с. Драганово, както и 23 учителски и обслужващи персонал.

Бюджет на проекта: 225 000, 00 лв.

Финансиране: Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 02 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” и съфинансиране от бюджета на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1012 Последна промяна: 10:01:28, 01 октомври 2021