Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две общински училища - СОУ „Епископ К. Преславски“ И СОУ „Йордан Йовков“, гр. Бургас“

Петък, 1 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
СОУ „Епископ К. Преславски“

Основна цел на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в две общински училища - СОУ „Епископ К. Преславски“ и СОУ „Йордан Йовков“, гр. Бургас и намаляване на вредните емисии парникови газове

Статус: Приключил през 2017 година

Постигнати резултати:

СОУ „Епископ К. Преславски“ – 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на фасади. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолиране и подмяна на част от радиаторите и монтиране на термостатистични радиаторни вентили. 5. Автоматика за управление на отоплението. 6. Автоматика за управление на битова гореща вода.

СОУ „Йордан Йовков“ – 1. Топлоизолация на фасади. 2. Топлоизолация на покрив. 3. Смяна на дограма. 4. Ремонт и настройка на автоматика на абонатна станция.

В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 9 907 т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта

Бюджет на проекта: 1 283 981.53 лева.

Финансиране: Национален Доверителен Еко Фонд по Инвестиционна програма за климата

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 916 Последна промяна: 09:51:01, 01 октомври 2021