„Строителство на нови детски градини с цел подобряване на достъпа до предучилищно образование“

Петък, 1 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Основна цел на проекта: Подобряване достъпа до предучилищно образование и намаляване на броя на неприетите деца в детски градини в Община Бургас

Статус: Период на изпълнение от 2008 година до 2019 г.

Постигнати резултати:

  • Построени 9 нови детски градини;
  • Осигурен достъп до предучилищно образование за 622 деца.

Бюджет на проекта: 10 000 000 лева

Финансиране: Община Бургас – собствени бюджетни средства

2018-2019 г

  1. Проект: Строителство на филиал в кв. Черно море към „ЦДГ №4 „Калинка“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море – гр. Бургас

Постигнати резултати: осигурен достъп до предучилищно образование за 52 деца

Бюджет на проекта: 985 898 лв.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 913 Последна промяна: 10:04:18, 01 октомври 2021