КАМПАНИИ

Зарадвайте с най-очаквания и мечтан подарък за Коледа дете или възрастен човек от Бургас, като се включите в кампанията на Общината „Подари от сърце“

Всеки благодетел може сам да избере на кого да купи подарък и да му напише кратко послание или пожелание. В кампанията са включени социални услуги в града, в които са настанени или се посещават от деца, младежи и възрастни. За тези, на които вече са осигурени подаръци от благодетели, срещу…

Прочетете повече

Социална услуга "Асистентска подкрепа"-информация за кандидати за потребители

ОБЩИНА БУРГАС ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Бургас 8000, ул. "Иван Богоров" 19, тел./факс: 056/86 23 32, e-mail: [email protected] ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД01-0037/06.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, община Бургас разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност "Асистентска подкрепа", с капацитет 355 потребители. "Асистентската подкрепа" е специализирана…

Прочетете повече

1. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 1“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при…

Прочетете повече

2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 2“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, със специални нужди, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване, са изчерпани възможностите за връщане в биологичното…

Прочетете повече

3. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 3“

ЦНСТДМУ е социална услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Бургас, в която се извършват дейности за подкрепа на потребителите, свързани с предоставяне на подслон и осигуряване на основните жизнени потребности, грижа за здравето, осигуряване на образование и допълнителна подкрепа от специалисти, организиране на занимания по интереси, образователни беседи и…

Прочетете повече

4. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 4“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане е услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа с различна степен на умствена изостаналост. Капацитета на настаняване е 14 места. Основната ни цел е предоставяне на сигурна…

Прочетете повече

5. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 5“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане е услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа с различна степен на умствена изостаналост. Капацитета на настаняване е 14 места. Основната ни цел е предоставяне на сигурна…

Прочетете повече

6. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 2“

ЦНСТДБУ е социална услуга от резидентен тип за деца от 7 до 18 годишна възраст, без оглед на пол, раса, религиозна и етническа принадлежност. Този вид социална услуга, цели децата да бъдат отглеждани в среда, близка до семейната. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е базиран…

Прочетете повече

7. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ е социална услуга от резидентен тип, предоставяща среда, близка до семейната. Подкрепят се пълнолетни лица с умствена изостаналост, в риск, останали без близки и роднини, без жилище, нуждаещи се от 24 часова грижа да живеят в спокойна…

Прочетете повече