КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ"

Размер на шрифта: A A A Назад

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2021 ГОДИНА

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2021 ГОДИНА

Зарадвайте с най-очаквания и мечтан подарък за Коледа дете или възрастен човек от Бургас, като се включите в кампанията на Общината „Подари от сърце“

Всеки благодетел може сам да избере на кого да купи подарък и да му напише кратко послание или пожелание. 

В кампанията са включени социални и дневни центрове в града, в които са настанени или се посещават от деца, младежи и възрастни.

За тези, на които вече са осигурени подаръци от благодетели, срещу името им ще има отбелязано сърчице. Списъкът ще се актуализира в реално време.

Желаещите да се включат могат предварително да отбележат на кого искат да купят подарък, за да се избегне дублиране на подаръци, като се свържат с управителите на социалните и дневни центрове /Контактите са посочени в списъците/.

Опакованите и поименно надписани подаръци могат да се оставят в съответният социален център или в Социалната приемна в подлеза на Операта /Срещу арката на Св. Николай Чудотворец/.

3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3  е социална услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Бургас, в която се извършват дейности за подкрепа на потребителите, свързани с предоставяне на подслон и осигуряване на основните жизнени потребности, грижа за здравето , осигуряване на образование и допълнителна подкрепа от специалисти, организиране на занимания по интереси , образователни беседи и творчески ателиета.

гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Места", бл.169
Управител: Мария Попова - тел. 0879656609
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 11 сърчица

8. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „РОНКАЛИ"

"Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Ронкали" приема и се грижи за 15 деца сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение. Институцията работи денонощно и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата - уютен дом, храна, облекло, битово обслужване, адаптационни и рехабилитационни индивидуални и групови програми, възпитание, психологическа подкрепа, занимания по интереси, възможности за образование. В Центъра се работи и със семействата и близките на децата за възстановяване и поддържане на семейните отношения, с оглед постигане на евентуално връщане на детето в семейна среда."

гр.Бургас, кв. Ветрен, ул. Единадесета 9, тел.0885/192 508
Управител ЦНСТДБУ „Ронкали“ – Кристина Георгиева Инджова – тел: 0885/192-508
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 13 сърчица

9. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ е социална услуга от резидентен тип, предоставяща среда, близка до семейната. Подкрепят се пълнолетни лица с умствена изостаналост, в риск, останали без близки и роднини, без жилище, нуждаещи се от 24 часова грижа да живеят в спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. В ЦНСТПЛУИ живеят шест потребителки от 25 до 51 години.

гр.Бургас, ж.к.,, Меден рудник”, бл.408, вх.А, ет.2
тел.056810077; моб.тел.0879/656691
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 6 сърчица

11. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

В „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” живеят 6 жени и 2 мъже с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които, освен нас, нямат близки, които да се грижат за тях. Ние сме едно голямо и щастливо семейство, защото сме свикнали да споделяме всички радости и тревоги. Екипът им съдейства за всички ежедневни потребности, за осигуряване на медицински и стоматологични услуги, осигуряваме им помощ при изграждане на социални умения и трудови навици и за социална интеграция. Работим за повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория хора и за приемането им от обществото такива, каквито са!

Всички те написаха писма до Дядо Коледа и си пожелаха подаръци за празниците, които Вие, добри хора, можете да им подарите от сърце!

гр.Бургас, ул."Поп Грую"45
Социален работник: Иванка Николова, телефон за контакт: 0879 65 66 78

Списък с желания - за подаряване на 8 сърчица

13. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ „СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец” – община Бургас е социална услуга в общността, която осигурява закрила и защита на децата с увреждания, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Дневният център се посещава от 24 деца с увреждания на възраст от 5 години до завършване на средно образование. Услугата предоставя: социална работа, логопедична помощ, трудотерапия, рехабилитация, психологична помощ, консултация с детски невролог, групови занимания, социокултурни мероприятия, разходки на открито, хранене, изнесено обучение от учители от ОУ „П. К. Яворов”, ОУ „В. Априлов” и Център за специална образователна подкрепа- Бургас.

Колективът и децата от ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец” изказват сърдечни благодарности за топлото отношение в най- хубавата част от годината, когато всички сме малко по- добри, по- усмихнати и по- щастливи.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

гр.Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Места” 81
Телефон 056/ 83 91 27; 0879656620
Управител Т. Колева

Списък с желания - за подаряване на 24 сърчица

14. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Дневният център се намира в сърцето на Морската градина. Към момента се посещава от над 50 деца и младежи (от 3 до 29 години) с различни специални потребности и диагнози (синдром на М. Даун, аутизъм, детска церебрална парализа, епилепсия, средна и тежка умствена изостаналост и др.). 30 от потребителите се обрижват целодневно. В базата са локализирани две изнесени паралелки на ЦСОП - Бургас, като по този начин децата в учебна възраст получават интегрирани социални и образователни услуги.

Около 20 деца посещават Дневния център за почасови консултации с логопед, психолог, ерготерапевт и рехабилитатор.

Освен в занятията със специалисти, потребителите на дневна и почасова грижа ежедневно участват в различни забавни групови игри, разходки на открито, посещения на изложби и концерти и много други.

За коледните и новогодишни празници нашите усмихнати деца ще зарадват бургазлии с ръчно изработени картички, които ще се предлагат за продажба в Туристическия информационен център срещу Часовника.

гр.Бургас, Приморски парк
Директор: Екатерина Джутева - тел. 0889333678

Списък с желания - за подаряване на 36 сърчица

15. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на лицата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователнитe и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти, изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и се предотвратява социалната им изолация.

Преки ползватели на услугите в Центъра са пълнолетни лица с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които не могат да посрещат своите жизнени потребности самостоятелно.

гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.10, вх.А и вх.В
Лице за контакт: Гергана Чолакова – Директор на ДЦПЛУ, телефон за връзка : 0879 82 05 91
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 29 сърчица

16. ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания – град Бургас (ЦКПЛУ) е форма на подкрепа, която се предоставя чрез комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания – физически, сензорни и умствени увреждания на възраст над 18 год., от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени увреждания) на възраст над 18 години, съгласно техните индивидуални потребности.

Социалната услуга се организира като подкрепяща среда, в която на лицата с увреждания се предоставят различни обучителни, рехабилитационни и терапевтични дейности. Целта е да се реализира чрез различни дейности за формиране на социални умения и умения за самостоятелен живот, подкрепа за включване в различни дейности и формиране на трудови навици и умения с цел насърчаване на възможности за преодоляване на физическо и интелектуално-сетивно различие.

гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, бл.42
Лица за контакт: Десислава Янева и Керка Русинова Тел. (056) 590 190

Списък с желания - за подаряване на 27 сърчица

18. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ е комплекс от социални услуги, които се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години. Децата на улицата са една от най- уязвимите групи на деца в риск. Предлаганите в ЦРДУ социални услуги включват следните дейности: посрещане на базисни нужди; профилактика и посредничество за ползване на медицински услуги; индивидуална социална работа и работа със семейството; образователни и ограмотяващи занимания; мотивация и посредничество за включване в образователната система; пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата.

гр. Бургас, ул. "Сан Стефано"32
Управител: Яна Вачкова (вр.и.д.)
тел. 056/ 831 336
GSM: 0879 656 630
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 11 сърчица

20. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Основната цел на предоставяните социални услуги е да подобри качеството на живот на лицата в семейната, близка до семейна и социалната среда, като се предоставят качествено, достъпно и в отговор на идентифицираните потребности, отразени в индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и според индивидуалния план за подкрепа на всяко лице.
Потребители на социалните услуги са пълнолетни лица с психични разстройства на възраст над 18 г., с ЕР на ТЕЛК с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства. От услугите могат да се възползват и техните родители, близки или настойници.
Екипът от специалисти е основният фактор за реализиране на поетите ангажименти и целите на ЦСРИЛПР, и работи със сърце и душа за нуждите, социалното включване и интеграцията на потребителите на социални услуги.

гр. Бургас, ул.„Иван Богоров” №19, ет.2
Лице за контакт: Юлия Куцарова – управител на ЦСРИЛПР
тел. 0879656692, 056590120
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 33 сърчица

21. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Център за социални услуги за деца и младежи с увреждания, гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9 ЦСРИ, предоставя социални услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

гр.Бургас, ул. "Дрин" 9
Лице за контакт: Иванка Митева – технически сътрудник 056 53 04 05
Мария Атанасова - управител 0879656635
Р. Александрова – социален работник 0884787998
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 15 сърчица

23. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Здравейте, ние сме Център за обществена подкрепа към Община Бургас с адрес: ул.“Филип Кутев“№ 11а. Работим приоритетно с деца и семейства от общността, които се намират в ситуация на риск. Това са деца с поведенчески проблеми, отглеждани в дисфункционални семейства, с отчетен риск за отпадане от училище, с кризисни ситуации в семейната среда (напр. смърт на родителите, насилие и др.) при които се налага извеждане. Екипът ни включва социален работник, психолози, детегледачки, логопед и др. специалисти в сферата на хуманитарната подкрепа. Работим приоритетно по направления като семейно консултиране и подкрепа, психологическо консултиране, „24-часова грижа в Център спешен прием“ и др. Помощта и подкрепата, които осигуряваме е безвъзмездна за ползвателите на социални услуги при нас. Ще се радваме и Вие да ни подкрепите!

гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 11А
тел.056/59 01 25; моб. 0878713855 - Даниела Христова – директор
e-mail: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 37 сърчица

24. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 1 и 2

Потребителите в „Център за временно настаняване“ № 1 и № 2 имат нужда от халати за баня, от които 25 мъжки и 5 дамски - по възможност да бъдат различни размери.

гр.Бургас, кв.Акации, ул."Беласица" №6, тел: 056/ 825543
Управител: Илиан Павлов - тел. 0879656684

Списък с желания - за подаряване на 30 сърчица

25. НАСТАНЕНИ ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА В БУРГАС

Всяка година около 1000 бебета у нас се изоставят от родителите се по различни причини. Практиката в България беше изоставените деца да бъдат настанявани в социални домове, където те не можеха да получат качествена грижа, внимание и обич, от които се нуждае едно дете, за да расте уверено и спокойно. От 1997г. обаче и у нас се появява алтернативата за тези деца, а именно това е приемните семейства.

Приемната грижа е временна форма на отглеждане на дете в семейна среда. Приемните родители осигуряват сигурна и стабилна среда на дете, което поради някаква причина не може да живее в рожденото си семейство. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална. При доброволната приемна грижа семействата полагат грижа за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им. Професионалните приемно родители приемат грижата за децата като свое професионално призвание, в което могат да се развиват, те получават възнаграждение по граждански договор и издръжка за детето.

Община Бургас е бенефициент по проект „Приеми ме 2015” и има сключени тристранни споразумения с осем общини – Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Созопол, Средец, Сунгурларе и Малко Търново.

Снежана Витанова - тел. 0898828081

Списък с желания - за подаряване на 51 сърчица

26. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ И ТРАФИК

Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие е социална услуга с капацитет 8 места, създаваща условия за цялостно обслужване на потребителите при временно настаняване. Предоставя дейности насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице. 

Предвид ограниченият достъп на външни лица в сградата на кризисният център. Молим, дарителите да оставят подаръците в Социалната приемна в подлеза на Операта /Срещу арката на Св. Николай Чудотворец/.

Списък с желания - за подаряване на 5 сърчица

Директор : Искра Делчева – тел.0878244352
Имейл: [email protected]