КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ"

Размер на шрифта: A A A Назад

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2020 ГОДИНА

Включете се в кампанията "Подари от сърце", изпратете по куриер подарък на дете или възрастен в неравностойно положение

С най-мечтания подарък за Коледа можете да зарадвате дете или възрастен човек в неравностойно положение и тази година, въпреки сложната епидемиологична обстановка заради К-19.

За да се спазят наложените ограничителни мерки, желаещите да се включат в кампанията трябва да се свържат с управителя на социалното заведение, за  да уточнят на кого ще купят подарък и да го изпратят по куриер. 

За тези, на които вече са осигурени подаръци от благодетели, срещу името им ще има отбелязано сърчице. Списъкът ще се актуализира по няколко пъти на ден.

Крайният срок за участие в инициативата е 11 декември 2020 - петък.

1. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул. "Кооператор"32
email: [email protected]; телeфон.: 056/504 087
Управител: Йоана Николова - тел.0887984422

 Списък с желания - за подаряване на 8 сърчица

2. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

гр. Бургас, кв. Акации, ул."А.Кънчев"18
Управител: Бояна Памукчийска - тел.0879656646

 Списък с желания - за подаряване на 7 сърчица

3. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

гр.Бургас, ул."Поп Грую"45
Управител: Димитринка Колева - тел.0897656658

 Списък с желания - за подаряване на 8 сърчица

4. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЛИЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ И ТРАФИК

Директор: Искра Делчева - тел.0878244352

 Списък с желания - за подаряване на 6 сърчица

5. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „РОНКАЛИ"

гр. Бургас, кв. Ветрен, зона Минерални бани, ул. "Единадесета"9
Координатор: Маргарита Драгнева - тел. 0894790851

 Списък с желания - за подаряване на 8 сърчица

6. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

гр.Бургас, ж-к. "Славейков", бл. 63, вх. 7, ет. 5
Управител: Тинка Гичева - тел. 0879656625
имейл: [email protected]

 Списък с желания - за подаряване на 4 сърчица

7. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3

гр. Бургас, ж.к."Лазур", ул."Места" бл.169
Управител: Мария Попова - тел. 0879656609
имейл: [email protected]

 Списък с желания - за подаряване на 13 сърчица

8. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

гр. Бургас, ул."Дебелт"63
Управител: Станка Матанова (Вр.и.д.) - тел. 0879656669
имейл : [email protected]

 Списък с желания - за подаряване на 3 сърчица

9. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 4

гр. Бургас, кв.Ветрен, ул."Пролет"46
Управител: Жасмина Сърбакова - тел. 0879656619

 Списък с желания - за подаряване на 12 сърчица

10. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 5

гр. Бургас, кв.Ветрен, ул."Пролет"48
Управител: Жасмина Сърбакова - тел. 0879656619

 Списък с желания - за подаряване на 12 сърчица

11. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ - 1

гр.Бургас, ж.к "Меден Рудник", ул."Кооператор"35
Управител: Димитрина Дучева - тел. 08796566 14
Социален работник: Тихомира Петрова - тел. 0879656618
имейл: [email protected]

 Списък с желания - за подаряване на 9 сърчица

12. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 2

гр.Бургас, ж.к "Меден Рудник", ул."Кооператор"33
Управител: Димитрина Дучева - тел. 08796566 14
Социален работник: Тихомира Петрова - тел. 0879656618
имейл: [email protected]

 Списък с желания - за подаряване на 13 сърчица

 

13. НАСТАНЕНИ ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА В БУРГАС

Областен екип по приемна грижа Бургас
адрес: Бургас, ул."Шейново"24, ет.3, стая 24, п.к. 8000
Координати за връзка с екипа:
Тюляй Пъйкова - тел. 0876938575
Снежинка Павлова - тел. 0895442030
Снежана Витанова - тел. 0898828081

 Списък с желания - за подаряване на 15 сърчица

ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

14. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

гр.Бургас, ж.к.Меден Рудник, бл.408
Управител Станка Матанова - тел. 0879656691 
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

15. ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

гр. Бургас, ул. "Сан Стефано"32
Управител: Яна Вачкова (вр.и.д.) - тел. 0879656630
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

16. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

гр. Бургас, ул. "Сан Стефано"32
Управител: Яна Вачкова (вр.и.д.) - тел. 0879656630
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

17. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ

гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.10, вх.А и вх.В
Директор: Гергана Чолакова - тел. 0879820590
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

18. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ „СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Места"81
Управител: Таня Колева - тел. 0879656620
тел./факс: 056/ 83 91 27
имейл: [email protected]

 Подарени всички сърчица.

19. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

гр. Бургас, ж.к. "Зорница" бл. 47 (партер)
Управител Теменуга Колева - тел. 0879656652
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

20. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

гр.Бургас, ул."Дрин"9
Управител: Мария Атанасова - тел. 0879656635
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

21. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

гр.Бургас, ул. "Дрин"9
Управител: Мария Атанасова - тел. 0879656635
имейл: [email protected]

  Подарени всички сърчица

 

22. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

гр.Бургас, ул."Иван Богоров"19, ет.2
Управител: Юлия Куцарова - тел. 0879656692
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

23. ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ"

гр.Бургас, ул."Цар Самуил"117
Директор: Живка Турлакова - тел. 0879656664
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

24. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

гр.Бургас, ул."Филип Кутев"11,
Социален работник: Даниела Христова - тел. 0878713855

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

25. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 1 и 2

гр.Бургас, кв.Акации
Управител: Илиан Павлов - тел. 0879656684
имейл: [email protected]

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

26. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

гр.Бургас, Приморски парк
Директор: Екатерина Джутева - тел. 0889333678

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.

27. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

гр.Бургас, ул."Сан Стефано"62Б
Директор: Ирина Апостолова - тел. 0888225474

 Свържете се с управителя на социалното заведение, за да уточните на кого ще купите подарък и да го изратите по куриер.