КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ"

Размер на шрифта: A A A Назад

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2021 ГОДИНА

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2021 ГОДИНА

Зарадвайте с най-очаквания и мечтан подарък за Коледа дете или възрастен човек от Бургас, като се включите в кампанията на Общината „Подари от сърце“

Всеки благодетел може сам да избере на кого да купи подарък и да му напише кратко послание или пожелание. 

В кампанията са включени социални и дневни центрове в града, в които са настанени или се посещават от деца, младежи и възрастни.

За тези, на които вече са осигурени подаръци от благодетели, срещу името им ще има отбелязано сърчице. Списъкът ще се актуализира в реално време.

Желаещите да се включат могат предварително да отбележат на кого искат да купят подарък, за да се избегне дублиране на подаръци, като се свържат с управителите на социалните и дневни центрове /Контактите са посочени в списъците/.

Опакованите и поименно надписани подаръци могат да се оставят в съответният социален център или в Социалната приемна в подлеза на Операта /Срещу арката на Св. Николай Чудотворец/.

16. ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания – град Бургас (ЦКПЛУ) е форма на подкрепа, която се предоставя чрез комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания – физически, сензорни и умствени увреждания на възраст над 18 год., от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени увреждания) на възраст над 18 години, съгласно техните индивидуални потребности.

Социалната услуга се организира като подкрепяща среда, в която на лицата с увреждания се предоставят различни обучителни, рехабилитационни и терапевтични дейности. Целта е да се реализира чрез различни дейности за формиране на социални умения и умения за самостоятелен живот, подкрепа за включване в различни дейности и формиране на трудови навици и умения с цел насърчаване на възможности за преодоляване на физическо и интелектуално-сетивно различие.

гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, бл.42
Лица за контакт: Десислава Янева и Керка Русинова Тел. (056) 590 190

Списък с желания - за подаряване на 27 сърчица

20. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Основната цел на предоставяните социални услуги е да подобри качеството на живот на лицата в семейната, близка до семейна и социалната среда, като се предоставят качествено, достъпно и в отговор на идентифицираните потребности, отразени в индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и според индивидуалния план за подкрепа на всяко лице.
Потребители на социалните услуги са пълнолетни лица с психични разстройства на възраст над 18 г., с ЕР на ТЕЛК с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства. От услугите могат да се възползват и техните родители, близки или настойници.
Екипът от специалисти е основният фактор за реализиране на поетите ангажименти и целите на ЦСРИЛПР, и работи със сърце и душа за нуждите, социалното включване и интеграцията на потребителите на социални услуги.

гр. Бургас, ул.„Иван Богоров” №19, ет.2
Лице за контакт: Юлия Куцарова – управител на ЦСРИЛПР
тел. 0879656692, 056590120
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 33 сърчица

24. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 1 и 2

Потребителите в „Център за временно настаняване“ № 1 и № 2 имат нужда от халати за баня, от които 25 мъжки и 5 дамски - по възможност да бъдат различни размери.

гр.Бургас, кв.Акации, ул."Беласица" №6, тел: 056/ 825543
Управител: Илиан Павлов - тел. 0879656684

Списък с желания - за подаряване на 30 сърчица