КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ"

Размер на шрифта: A A A Назад

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2021 ГОДИНА

КАМПАНИЯ "ПОДАРИ ОТ СЪРЦЕ" - 2021 ГОДИНА

Зарадвайте с най-очаквания и мечтан подарък за Коледа дете или възрастен човек от Бургас, като се включите в кампанията на Общината „Подари от сърце“

Всеки благодетел може сам да избере на кого да купи подарък и да му напише кратко послание или пожелание. 

В кампанията са включени социални и дневни центрове в града, в които са настанени или се посещават от деца, младежи и възрастни.

За тези, на които вече са осигурени подаръци от благодетели, срещу името им ще има отбелязано сърчице. Списъкът ще се актуализира в реално време.

Желаещите да се включат могат предварително да отбележат на кого искат да купят подарък, за да се избегне дублиране на подаръци, като се свържат с управителите на социалните и дневни центрове /Контактите са посочени в списъците/.

Опакованите и поименно надписани подаръци могат да се оставят в съответният социален център или в Социалната приемна в подлеза на Операта /Срещу арката на Св. Николай Чудотворец/.

8. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „РОНКАЛИ"

"Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Ронкали" приема и се грижи за 15 деца сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение. Институцията работи денонощно и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата - уютен дом, храна, облекло, битово обслужване, адаптационни и рехабилитационни индивидуални и групови програми, възпитание, психологическа подкрепа, занимания по интереси, възможности за образование. В Центъра се работи и със семействата и близките на децата за възстановяване и поддържане на семейните отношения, с оглед постигане на евентуално връщане на детето в семейна среда."

гр.Бургас, кв. Ветрен, ул. Единадесета 9, тел.0885/192 508
Управител ЦНСТДБУ „Ронкали“ – Кристина Георгиева Инджова – тел: 0885/192-508
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 13 сърчица

9. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ е социална услуга от резидентен тип, предоставяща среда, близка до семейната. Подкрепят се пълнолетни лица с умствена изостаналост, в риск, останали без близки и роднини, без жилище, нуждаещи се от 24 часова грижа да живеят в спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. В ЦНСТПЛУИ живеят шест потребителки от 25 до 51 години.

гр.Бургас, ж.к.,, Меден рудник”, бл.408, вх.А, ет.2
тел.056810077; моб.тел.0879/656691
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 6 сърчица

11. ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

В „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” живеят 6 жени и 2 мъже с лека и умерена степен на умствена изостаналост, които, освен нас, нямат близки, които да се грижат за тях. Ние сме едно голямо и щастливо семейство, защото сме свикнали да споделяме всички радости и тревоги. Екипът им съдейства за всички ежедневни потребности, за осигуряване на медицински и стоматологични услуги, осигуряваме им помощ при изграждане на социални умения и трудови навици и за социална интеграция. Работим за повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория хора и за приемането им от обществото такива, каквито са!

Всички те написаха писма до Дядо Коледа и си пожелаха подаръци за празниците, които Вие, добри хора, можете да им подарите от сърце!

гр.Бургас, ул."Поп Грую"45
Социален работник: Иванка Николова, телефон за контакт: 0879 65 66 78

Списък с желания - за подаряване на 8 сърчица

13. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ФИЗИЧЕСКИ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ „СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец” – община Бургас е социална услуга в общността, която осигурява закрила и защита на децата с увреждания, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Дневният център се посещава от 24 деца с увреждания на възраст от 5 години до завършване на средно образование. Услугата предоставя: социална работа, логопедична помощ, трудотерапия, рехабилитация, психологична помощ, консултация с детски невролог, групови занимания, социокултурни мероприятия, разходки на открито, хранене, изнесено обучение от учители от ОУ „П. К. Яворов”, ОУ „В. Априлов” и Център за специална образователна подкрепа- Бургас.

Колективът и децата от ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец” изказват сърдечни благодарности за топлото отношение в най- хубавата част от годината, когато всички сме малко по- добри, по- усмихнати и по- щастливи.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

гр.Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Места” 81
Телефон 056/ 83 91 27; 0879656620
Управител Т. Колева

Списък с желания - за подаряване на 24 сърчица

16. ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания – град Бургас (ЦКПЛУ) е форма на подкрепа, която се предоставя чрез комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания – физически, сензорни и умствени увреждания на възраст над 18 год., от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания (физически, сензорни и умствени увреждания) на възраст над 18 години, съгласно техните индивидуални потребности.

Социалната услуга се организира като подкрепяща среда, в която на лицата с увреждания се предоставят различни обучителни, рехабилитационни и терапевтични дейности. Целта е да се реализира чрез различни дейности за формиране на социални умения и умения за самостоятелен живот, подкрепа за включване в различни дейности и формиране на трудови навици и умения с цел насърчаване на възможности за преодоляване на физическо и интелектуално-сетивно различие.

гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, бл.42
Лица за контакт: Десислава Янева и Керка Русинова Тел. (056) 590 190

Списък с желания - за подаряване на 27 сърчица

20. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Основната цел на предоставяните социални услуги е да подобри качеството на живот на лицата в семейната, близка до семейна и социалната среда, като се предоставят качествено, достъпно и в отговор на идентифицираните потребности, отразени в индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и според индивидуалния план за подкрепа на всяко лице.
Потребители на социалните услуги са пълнолетни лица с психични разстройства на възраст над 18 г., с ЕР на ТЕЛК с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства. От услугите могат да се възползват и техните родители, близки или настойници.
Екипът от специалисти е основният фактор за реализиране на поетите ангажименти и целите на ЦСРИЛПР, и работи със сърце и душа за нуждите, социалното включване и интеграцията на потребителите на социални услуги.

гр. Бургас, ул.„Иван Богоров” №19, ет.2
Лице за контакт: Юлия Куцарова – управител на ЦСРИЛПР
тел. 0879656692, 056590120
имейл: [email protected]

Списък с желания - за подаряване на 33 сърчица

24. ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 1 и 2

Потребителите в „Център за временно настаняване“ № 1 и № 2 имат нужда от халати за баня, от които 25 мъжки и 5 дамски - по възможност да бъдат различни размери.

гр.Бургас, кв.Акации, ул."Беласица" №6, тел: 056/ 825543
Управител: Илиан Павлов - тел. 0879656684

Списък с желания - за подаряване на 30 сърчица