КАМПАНИЯ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

До 16 април, Областният съвет на Български червен кръст, провежда кампания за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещите се, в изпълнение на Оперативна програма за храни от фонда за европейско подпомагане.

Тя е насочена към четири целеви групи:

Възрастни хора над 65 г., които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и които, съгласно препоръките на Националния кризисен щаб, са определени като рискова група и им е препоръчано да не излизат от домовете си.

Лица, получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3 приключват през периода 01 януари 2020 - 30 април 2020 г.

Лица, попадащи под обхвата на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР 2014-2020 г.

 Хора с ниски доходи, в затруднена социална ситуация, в това число хора, които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина. Списъците с лицата, имащи право на тази помощ, е изготвен и предоставен на БЧК-Бургас от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган по програмата. Правоимащите лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 кг. Хранителните продукти се раздават по домовете от доброволците към БЧК-Бургас и служителите на Домашен социален патронаж.

Телефони за контакт с БЧК - Бургас:

 056/81 49 05

 056/81 40 62