Кардиология, Кардиоревматология, медицински центрове и нервни болести