Кметът Николов: Бюджет 2021 е посветен на Възстановяване с грижа за хората

Петък, 29 Януари 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Днес кметът Димитър Николов представи проекта за бюджета на Бургас през настоящата 2021 г. в онлайн пресконференция. Неговият надслов е: Възстановяване с грижа за хората. В условията на здравна и финансова криза кметът предлага една детайлно обмислена рамка. Акцентът е върху актуалните проблеми на хората, предизвикани от отражението на К-19 върху всички аспекти на нашия живот. Но този вариант на Бюджет 2021 позволява на Бургас да не спира, а да продължи своето развитие. 323 милиона лева е неговата финансова рамка. От тях 47 милиона са средствата по европейски проекти.

"Осигурили сме финансов буфер, ако се наложи отново да реагираме в подкрепа на бургаското здравеопазване при борбата срещу К-19. Гледам с голям оптимизъм и надежда на тази година. Това, което не успяхме през 2020-а, не само ще завършим, но и ще надградим през новата", каза кметът Николов, който за финал пожела "Успех за Бургас!".

И тази година са заделени средства за стимулиране на полети към Летище Бургас в подкрепа на регионалния туризъм.

 

 

 

 

2020 г. нанесе тежки последствия върху икономиката и живота на хората. Тази нова ситуация изисква адаптация чрез нови решения. И потвърждаване на приоритетите ни - здравеопазване, социална взаимопомощ, образование, създаване на условия за привличане на инвестиции и осигуряване на трудова заетост.

2021-ва ще бъде година на възстановяване, подкрепа, грижа за хората. Година, в която грандиозното трябва да отстъпи място на най- необходимото. Година на свиване на разходите и стъпки за възстановяване на икономиката.

Бюджет 2021 е консервативен, реалистичен и балансиран. Основната му цел е да гарантира здравеопазването, социалните услуги, образованието, поддържането на базисната инфраструктура и инвестициите в индустриалните терени. Той осигурява стабилността на общината и е с осигурен резерв, който да бъде използван при евентуален бъдещ пик на пандемията.

През 2020 г. приходите в общинския бюджет са с 8 млн. по-малко от предвидените, което засяга и 2021 г. Това е резултат от намалените постъпления от данъци и такси, както и от приетите антикризисни мерки за отпадане или разсрочване на задължения към Община Бургас. Част от тях са: отпадане или облекчаване на наемите на общински помещения и пространства, освобождаване от административна такса за разрешителни за таксиметров превоз, освобождаване от такса за ползване на детски ясли, детски градини, удължаване срока за заплащане на общинските жилищни наеми, намаляване с 20 % таксата за поставяне на маси на открито, намаляване на таксите за общински услуги, за ползване на пазари, тротоари и много други.

В тази ситуация има два подхода.

По-лесният - да се увеличат приходите чрез вдигане размера на местните данъци и такси.

По-трудният - максимално свиване на разходите за дейности и събития, както и сериозна административна реформа чрез намаляване на щата и издръжката на общинска администрация.

Бюджет 2021 стъпва на втория подход. За разлика от други общини, които компенсират намалените приходи с увеличаване на местните данъци и такси, Община Бургас ще ги запази на същите нива. Въпреки факта, че размерът на данъка върху недвижими имоти не е променян от 2016 г., а от 2009 г. не е повишавана таксата за битови отпадъци за физически лица.

Заставайки зад това решение, предприемаме значителни реформи в общинска администрация с цел освобождаване на средства за подпомагане и гарантиране на важните сфери - здравеопазване, социални дейности, образование и инфраструктура.

Административната реформа в конкретика:

-          Стартирахме намаляване с 10 процента числеността на общинските служители

-          Преструктуриране на общинските предприятия чрез сливане и намаляване броя на служителите

-          Намаляване на издръжката на второстепенните разпоредители.

 

Общо намаляване на съществуващата численост на персонала от общинска издръжка със 140 щатни бройки, в това число:

-           със 74 щатни бройки се намалява числеността на общинска администрация - местна отговорност

-          със 66 бройки се намалява числеността на персонала /извън администрация/, вследствие на сливането на част от общинските предприятия, както следва:

 

ОП "Спортни имоти" и ОП "Зелени асистенти" се обединяват с ОП "Общински имоти";

 

ОП "Морски знаци" и Общинско радио "Гласът на Бургас"  се обединяват с ОП "Туризъм";

 

1.                   Намалява се фонд работна заплата от общинския бюджет за персонала на общинска издръжка с 1 605 867 лв.

 

2.                   Намалението води до частична промяна в структурата на общинската администрация, както следва:

 

- Закрива отдел "Туристически политики и дейности". Управлението на дейности се поемат от общинско предприятие "Туризъм".

- Закрива отдел "Финансов контрол", като дейностите му се възлагат на дирекция "Бюджет и финанси". Закрива щатна длъжност началник отдел "Финансов контрол".

- Закрива отдел "Поземлени отношения" и отдел "Общинска собственост" в дирекция "Управление на общинската собственост". Закриват се щатна длъжност началник отдел "Поземлени отношения" и щатна длъжност началник отдел "Общинска собственост".

- Закрива Звено за техническо обслужване в системата на образованието.

- Закрива Обединено счетоводство за социални дейности.

 

 

Ето и предвидените параметри и приоритети на новия бюджет по сектори:

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Трети етап от проекта "Първокласно начало", по който работят над 300 начални учители. Инвестиции в нови класни стаи, технологично оборудване, модулното обзавеждане, интерактивни технологии, специално разработено учебно съдържание.

Изграждане на нови корпуси към 2 бургаски училища:

Нов учебен корпус на СУ "Св. св. Кирил и Методий" откъм улица "Алеко Константинов". Той ще включва физкултурен салон, съблекални с топла връзка със съществуващата сграда, ателиета, кабинети и други. Това ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение.

Нов корпус на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Проектът включва фасади с фотоволтаични клетки, кабинети по роботика за новата специалност "Роботика и изкуствен интелект", класни стаи и кабинети.

Проектиране на нов корпус на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и Гимназия за романски езици "Г. С. Раковски", с цел осигуряване на отделен сграден фонд на двете училища и преминаването им към едносменен режим на обучение.

Изграждането на 3 нови детски градини - ДГ "Морско конче" в ж.к. "Братя Миладинови", ДГ "Надежда" в ж.к. "Меден рудник" и ДГ "Синчец" в кв. "Горно Езерово". Броят на децата в Бургас се увеличава. Средният брой на децата в градинските групи е голям. Затова се налага изграждане на нови.

Реализация на Програма за детски дворове.  Реконструкция в 8 детски градини и 3 училища.

Стартиране на нова програма "Уча в Бургас" за популяризиране на бургаските средни и висши училища.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Финализиране на идейния проект за изграждането на детска болница. Старт на работния проект.

Продължава програмата за цялостно модернизиране на Комплексния онкологичен център - Бургас, изграждане на нова кислородна инсталация - Газифицирана станция за течен кислород.

Закупуване на допълнителна медицинска апаратура:

- за Отделението по онкологична хирургия: електрохирургична система с аргон плаза, ултразвуков скалпел, ултразвукова апаратура, лапароскопска апаратура;

- за пластична хирургия : Електрически дерматом, меш графт;

- за Отделението по онкогинекология: Хистероскопски сет, лапароскопска апаратура;

- за Рентгеново оборудване.

Ремонт на медицинските кабинети и чакалните в ДКЦ I, Белодробната болница и Центъра за психично здраве.

В Центъра за психично здраве ще бъде подменен остарелият и амортизиран с нов водогреен котел. Ремонт ще бъде извършен и в лечебните кабинети, лаборатории и манипулационни на най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ в Бургас - Диагностично-консултативен център І. Подобрени ще бъдат и условията в Консултативно-диагностичният блок и Стационарния блок на Белодробната болница - пребоядисване на стени и тавани, подмяна на подови настилки с нови с антибактериално покритие, нова дограма, смяна на електрическата инсталация и ново осветление. Близо 30 болнични стаи там ще бъдат ремонтирани.

Стартиране на проект "Млади лекари в училищното здравеопазване".

Ще се разширят профилактичните програми за деца - "Мързеливо око" и "Гръбначни изкривявания".

Ще стартират 2 профилактични програми за възрастните хора - "Общинска програма за профилактика на диабета" и Програма "Профилактика на глаукомата".

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Ще започне работа Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания в "Бр. Миладинови", бл.42
 2. Увеличаване със 100 души броя на потребителите на Домашен социален патронаж, закупуване на още един автомобил за обслужване на потребителите
 3. Повече услуги по проект "Патронажна грижа +" - за 280 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. Услугата ще включва комплексни здравни грижи и социални услуги по домовете от медицински сестри, домашни помощници, рехабилитатори, психолози - измерване на кръвно налягане, кръвна захар, медицински манипулации, смяна на превръзки, рехабилитация, психологическа подкрепа, административни услуги и мобилни лабораторни изследвания.
 4. 250 бургазлии с увреждания, трудноподвижни, ще получат  "Топъл обяд"
 5. Ще се увеличат потребителите по проект "Лични асистенти" от 450 на над  700 - право на личен асистент ще имат хората с над 70 % увреждания, а не както досега с над 90 %
 6. Изграждане на достъпна архитектурна среда в обществени сгради и в жилищата на хора със затруднена подвижност.

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

Поддържане на базисната инфраструктура - ремонт на улици, смяна на тротоарни настилки, поддържане на зелените площи, детски и спортни площадки, осветление във всички комплекси, квартали и съставни селища в общината.

 

ОБЕКТИ, ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПРЕЗ 2021 г.:

Шумозаглушителни екрани на път І-9 - стартиране на втори етап, "Сарафово".

 

Защитена лодкостоянка и  Културно-образователен и туристически център Ченгене скеле - новият туристически обект на Бургас.

 

Разширение на пристана на остров Света Анастасия:

Проектът ще продължи през 2021 г. Целта е да бъде удължен периодът за посещение на острова и да се осигури по-безопасно акостиране. При лошо време пристанът ще е убежище за малки плавателни съдове.

 

Обновяване на многофамилни жилищни сгради - продължава изпълнението на втория етап от проекта. В него са включени 11 сгради, основно в ЦГЧ и ж.к. "Възраждане". Интересът към програмата е голям, затова Общината ще продължава да търси възможности за разширяване на нейния обхват.

 

Община Бургас има пълна готовност да рестартира програмата за саниране на жилищните блокове - приоритетът е одобрен от Европейската комисия. Веднага след получаването на указания имаме готовност да стартираме изпълнението на следващите проекти на 122 жилищни блока и да подпомогнем гражданите при подготовката на новите заявления и документи за кандидатстване.

 

Интегриран модел за управление на градската мобилност - продължава работата по втори етап на изграждане на БРТ 2 с ремонт на ул. "Демокрация". Освен промяната в организацията на движение, която ще позволи безопасно придвижване  на всички участници в движението, ще бъде изградена и интелигентна система за управление на трафика.

 

През 2021 г. ще продължи изграждането на нови и реновирането на съществуващи спортни комплекси, съоръжения и детски площадки.

 

Продължава укрепването на локално свлачище в м. "Ъгъла" - "Сарафово". Изградената велоалея се ползва целогодишно, а с приключване на укрепването ще се осигури възможност да се обособят крайбрежни зони за отдих.

 

Строеж на нов туристически кораб

Плавателният съд е тип катамаран и ще обслужва туристическите маршрути в Бургаския залив, превозвайки пасажери от Морска гара до остров Света Анастасия, лодкостоянката в "Крайморие", рибарските пристанища в "Сарафово" и Ченгене скеле, както и до близки крайбрежни населени места.

 

Откриване на новата библиотека

 

Финализиране на ремонта на ул. "Кирил и Методий - нови тротоарни настилки, асфалт, подмяна на дървесната растителност.

 

Ковид кризата не позволи изграждането на няколко инфраструктурни обекта да стартира през 2020 г. Затова в бюджета за 2021 са предвидени необходимите средства за тяхното изграждане:

 

Паркинг до бл. 55, "Изгрев" - нови 100 паркоместа

 

Реконструкция на Улица "Кл. Охридски" и ул. "Ивайло" - ще се подменят подземните комуникации, ще се ремонтират тротоарите, пътната настилка, осветлението, ще се засади нова растителност

 

НОВИ ОБЕКТИ:

 

Укрепване подпорната стена Приморски парк, която създава затруднения и е опасна за пешеходците.

 

Мащабна модернизация на уличното осветление с енергоефективно:

 

-          Подмяна на 2623 осветителни тела

-          Реновиране на табла за управление и стълбове в 22 зони, включващи главни пътни артерии.

-          Инсталиране на 24 соларни LED осветители на пешеходни пътеки.

-          Актуализация на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление по булевард "Демокрация".

Ползи от реализацията на проекта: намаляване на вредните емисии - въглероден диоксид, намаляване консумацията на енергия, което ще икономиса финансов ресурс, повишаване безопасността на уличния трафик и сигурността на гражданите. Прогнозна стойност на спестени разходи - близо 200 000 лв. Спестена консумация на енергия - 1 123 038 киловат часа годишно.

 

Списък на улиците, по които ще се извърши модернизация на системите за уличното осветление през тази година:

1. бул. "Тракия"

2 . ул. "Янко Комитов"

3. ул. "Лазар Маджаров"

4. Бул. "Сан Стефано"- oт ул. "Христо Ботев" до бул. "Княгиня Мария Луиза"

5. ул. "Одрин" - от ул. "Сан Стефано" до  кръстовище "Трапезица"

6. Бул. "Княгиня Мария Луиза"

7. ул. "Фердинандова", от ул. "Уилям Гладстон" до ул. "Индустриална"

8. ул. "Христо Ботев"

9. бул. "Сан Стефано" - от ул. "Христо Ботев" до бул. "Стефан Стамболов" "

10. бул. "Сан Стефано" - от бул. "Демокрация" до бул. "Стефан Стамболов" 

11. ул. "Цар Симеон I"

12. ул. "Константин Величков"

13. ул. "Индустриална"

14. ул. "Чаталджа"

15. Бул. "Стефан Стамболов" - oт бул. "Демокрация" до бул. "Сан Стефано" 

16. бул. "Стефан Стамболов" - от бул. "Сан Стефано" до ул. "Гурко"

17.бул. "Стефан Стамболов" - oт бул. "Никола Петков" до ул. "Транспортна"

18. бул. "Демокрация" - от ул. "Цар Симеон" до бул. "24-ти Черноморски пехотен полк"  

19. ул. "Булаир"

20. бул. "Демокрация" от бул. "24-ти черноморски пехотен полк" до ул. "Дунав"

21. ул. "Проф. Яким Якимов"

22. бул. "Тодор Александров" от ул. "Спортна" до бул. "Захари Стоянов"

 

Обещаните Социални жилища за студенти в к-с "Меден рудник" ще са напълно готови и обзаведени до края на годината. Сградата разполага с 47 апартамента, като жилищата ще се отдават приоритетно на семейства с висше образование. Заявления ще могат да се подават след като сградата получи АКТ 16.

 

Парк и спортен комплекс в ж.к. "Меден рудник", близо до "Битака".

Първият етап ще бъде изграждане на парк на площ от 4 дка с алеи, детски кътове и зони за отдих. На следващ етап предстои да се изградят спортно игрище с паркинг и спортна зала. Обща площ на проекта - 16 дка.

 

Ще кандидатстваме по проект за изграждане на нова защитена лодкостоянка в местността "Ъгъла" /"Кьошето"/ - изграждане на обслужващата улица с крайулично паркиране. Разширяване на крайбрежните точки с пристани за лодки и туристически точки в Бургаския залив.

 

Изграждане на нов туристически експозиционен и демонстрационен център на "Акве Калиде"

В него ще бъде разположена музейна експозиция с артефакти от разкопките в античния град и фонда на Регионалния исторически музей. Там ще се провеждат лекции, прожекции и други събития. В демонстрационната част на комплекса ще показва на посетителите типичната баня, характерна за епохата на Римската империя.

 

Ремонт на Етнографския музей

Пълно реновиране и обновяване на оборудването. Музеят ще се сдобие с допълнително фондохранилище.  Благоустрояване на дворното пространство, където ще бъдат ситуирани две нови реставрационни ателиета за керамика и стъкло/метал. В проекта е заложена малка сцена за пресъздаване на обреди, камерни концерти, обновяване на етнографското кафене.

 

Ремонт на читалището в квартал "Рудник"

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонтни дейности и изграждане на достъпна среда в читалище "Възраждане".

 

Ремонт на залата на бургаските художници на ул. "Александровска"

 

Вече е одобрено финансирането за ремонт на ул. "Алеко Константинов", старт на проекта

 

Програма за облагородяване на вътрешноквартални пространства "Моят град, моят квартал, моята улица".

 

До този момент са подадени 125 заявления от сдружения на собственици. 50 от тях вече са администрирани и за тях са разработени идейни схеми. При съседни кандидатствали блокове са разработени споделени пространства. Заявленията на останалите кандидатстващи сдружения ще бъдат администрирани и подготвени за реализация.

 

ЖИЛ. БЛ. - УЛ. "ЗАХАРИ ЗОГРАФ" №75 кв. "Д Езерово"

ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.9

ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" , БЛ.7

ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 46

ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"  38

ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" 71

ж.к. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"128

ж.к. "ЛАЗУР" бл.78

ж.к. "ЛАЗУР" бл.64

ж.к. "ЛАЗУР", бл.66

ж.к. "ЛАЗУР"  БЛ.54

ж.к. "ЛАЗУР", бл.79

ж.к. "ЛАЗУР" бл.89

ж.к. "ЛАЗУР" бл. 70

ж.к. "ЛАЗУР", ул. "Иван Богоров" 66

ж.к. "ЗОРНИЦА " бл.34

ж.к. "ЗОРНИЦА" бл..29 

ж.к. "ЗОРНИЦА"  бл.47 -

ж.к. "ЗОРНИЦА" бл.42

ж.к.  "ИЗГРЕВ"бл.41А

ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.41

ж.к. "ИЗГРЕВ" бл.64

ж.к. "ИЗГРЕВ" бл. 56

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.24

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.25

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.3

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.27Б

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.30

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.5

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.33

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.70

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.71

ж.к.  "ИЗГРЕВ" бл.68

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.76

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.80

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.87

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.116

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.66

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.12

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.114

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.9

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.133

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.109

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.15А

ж.к. "МЕДЕН РУДНИК" бл.18

ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.64-А

ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.16

ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.1Б

ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.3

ж.к. "СЛАВЕЙКОВ" бл.76

 

ПРОГРАМА - ОБНОВЯВАНЕ И НОВИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ. По-големите ремонти са:

Спортна площадка зона Б, к-с "Меден рудник"

Спортна площадка "Славейков", бл. 1Б

Спортна площадка кв. "Ветрен"

Спортна площадка к-с "Славейков", бл.16

Спортна площадка кв. "Меден рудник", кв.60

 

ПРОГРАМА - ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

Междублоково пространство ул. "Дебелт", ул. "Кл. Охридски", ул. "Цар Калоян", ул. "Цариградска", УПИ І, кв. 46

 

Нов детски кът в Лесопарк "Росенец" /Курбан поляна/

 

Ремонт и обновяване на детска площадка в междублоково пространство - ул. "Александсровска", ул. "Л.Каравелов", бул. "Ст.Стамболов", ул. Пробуда" УПИ І, кв. 144,

 

Нова детска площадка в междублоково пространство бл. 16 - 23, к-с "Лазур"

 

Нова детска площадка Зона Г - к-с "Меден рудник" /на мястото на старото спортно игрище/

 

Ремонт и обновяване на детска площадка за деца в неравностойно положение в парк "Св. Троица", к-с "Славейков"

 

Ремонт и обновяване на детски кът между бл.15 и бл.16, к-с "Славейков"

 

Ремонт на детска площадка районен парк к-с-"Славейков", до бл.58

 

Ремонт и обновяване на детски кът пред бл. 65 в к-с "Изгрев"

 

Ремонт и обновяване на детска площадка между бл.38 и 44, к-с "Зорница"

 

Нова детска площадка в ж.к. "Лазур", до бл. 52, 54 

 

Нова детска площадка в кв. "Горно Езерово", в двора на читалището

 

Нов детски кът до бл. 39 и бл. 40, к-с "Изгрев"

 

 

Списък на улиците предвидени за ремонт през 2021 г. /извън текущите ремонти на уличната мрежа/

 

кв. "Възраждане" и ЦГЧ

Ремонт на ул. "ЮРИЙ ВЕНЕЛИН"

Ремонт на тротоари и настилки по ул. "ХАН АСПАРУХ"

Ремонт на ул. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Реконструкция на:

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", от бул. "Мария Луиза" до ул. "Дебелт"

УЛ. "ЦАР САМУИЛ", от ул. "Цар Калоян" до ул. "Гладстон"

УЛ. "МАКЕДОНИЯ", от ул. "Дебелт" до ул. "Гладстон"

УЛ. "ПРОБУДА", от ул. "Дебелт" до ул. "Гладстон"

УЛ. "ИВАЙЛО", от ул. "Хр. Фотев" до ул. "Княз Борис"

УЛ. "ЦАР САМУИЛ", от бул. "Мария Луиза" до ул. "Дебелт"

УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", от бул. "Мария Луиза" до ул. "Дебелт"

УЛ. "ШЕЙНОВО", от ул. "Сан Стефано" до ул. "Кл. Охридски"

 

ж.к. " Славейков"

Разширение на паркинг от бл. 44 към бл. 57

Изграждане на крайуличен паркинг до бл. 72

Асфалтиране на вътрешноквартална улица до бл. 95

Преасфалтиране на вътрешноквартална улица от магазин "Билла" до "Топливо" при Автогара Запад

Асфалтиране на участък от надлез над Товарна гара до кръгово кръстовище КАТ

 

ж.к. "Меден рудник"

"Изграждане на улица с крайулично паркиране кв. 121 и кв. 121а, ж.к. "Меден рудник" - зона "В", до бл.110 и бл.606.

Улица над Терминал "Меден рудник" - втори етап.

Изграждане на улица до блокове 187 и 188 - от ул. "Коджакафалията" до бл.333.

"Изграждане на улица с крайулично паркиране на кв. 122, ж.к. "Меден рудник" - зона "В", до бл.112.

Изграждане на улица тупик в кв. 105, зона Г, ж.к. "Меден рудник"

Преасфалтиране и маркировка на паркинг до бл.38 и бл.33 ж.к. "М. рудник"

Изграждане на нов паркинг до бл. 425

 

ж.к. "Братя Миладинови" и ж.к. "Лазур"

Ремонт с осигуряване на крайулично паркиране на ул. "Места" (с изход към бул. "Демокрация")

Паркинг пред бл. 47, "Братя Миладинови"

Ремонт на тупикова улица (уч-к от ул. "Кавала" до ул. "Сан Стефано")

Ремонт на уличното платно на ул. "Перущица" (уч-к от ул. "Карлово" до ул. "Тодор Каблешков")

Ремонт на уличното платно на ул. "Батак" (уч-к от ул. "Карлово" до ул. "Тодор Каблешков")

Ремонт на тротоари по ул. "Карлово"

Ремонт на тротоари на ул. "Кавала"

Изграждане на паркоместа между бл.7 и бл.8, ж.к. "Бр. Миладинови"

Паркинг до училище "Бр. Миладинови"

 

ж.к. "Зорница" и ж.к. "Изгрев"

Изграждане на паркинг до училище "Г.С. Бенковски" и детска градина, ж.к. "Зорница"

Изграждане на паркинг, част от уличната регулация - до бл.18

Реконструкция на:

ул. "Петко Задгорски", от светофар при ул. "Транспортна" до кръстовище при бл.56

ул. "Петко Задгорски", от кръстовище при бл.56 до ул. "Г. Калоянчев"

Нова светофарна уредба при кръстовище ул. "Петко Задгорски" и ул. "Г. Калоянчев"

Ремонт на улица пред бл.56, от ул. "Петко Задгорски" до кръстовище при жандармерия и Арена Бургас

Нова улица /пробив/ между бл.57 и бл.4        

Улица южно от бл.3 и бл.4       

Ремонт на Улица зад бл.32                      

Паркинг бл.39, ж.к. "Изгрев"  

Паркинг бл.55, ж.к. "Изгрев"  

Паркинг бл.93, ж.к. "Изгрев"  

 

Заделен е достатъчен финансов ресурс за всички квартали и съставни селища за ремонт на улици, поддръжка на тротоари, поддържане на зелени площи и всички необходими дейности по благоустрояване. Например: в кв. "Сарафово" - Ремонт на ул. "Брацигово" - от ул. "Ангел Димитров" до балюстрадата, Продължение на ремонт тротоарна настилка с обособяване на паркоместа ул. "А. Димитров", Асфалтиране ул. "А. Димитров"- от №77 до №107 и др., кв. "Крайморие" - Изграждане на паркинг и спирка пред църквата, текущ ремонт на улици и др.

 

 

ПРОГРАМА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Община Бургас ще продължи да инвестира средства в създаването на безопасна за пешеходците среда, поддържане на пътна маркировка и ремонт на пътни знаци.

Програма за безопасното придвижване на пешеходците:

 • ремонт на пешеходни тротоари с осигуряване на среда, достъпна за хора с увреждания
 • продължава работа на Звеното за спешни ремонти на тротоари и стълбища, градинска и паркова мебел, фонтани, подлези и пасарелки.
 • увеличаване броя на пешеходните пътеки, маркирани с трайна маркировъчна боя "студен пластик"- още 65 пътеки ще бъдат маркирани с нея, като се обръща специално внимание на пешеходните пътеки около учебни заведения и детски градини
 • ще продължи допълнителното осветяване на пешеходните пътеки

 

Надграждане на системата за видеонаблюдение

 

-          Към системата за видеонаблюдение ще бъде присъединен кв. "Сарафово", като освен стационарни камери, на вход-изхода на квартала ще бъдат монтирани камери за разпознаване на номерата.

-          При възможност ще бъде завършен кв. "Крайморие", където от миналата година на вход-изхода на квартала е монтирана камера за разпознаване на номерата.

-          Ще продължи монтирането на камери на локални обекти по комплексите и кварталите на общината /детски и спортни площадки, междублокови пространства/

-          Предстои увеличаване на капацитета на сървърното пространство

 

РАБОТА ЗА ХОРАТА И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

 

Продължават инвестициите в осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения.  

 

- Изчерпването на капацитета на свободните терени в Индустриален логистичен парк в ПЗ Север наложи да се търсят нови възможности за осигуряване на индустриални терени. Там инфраструктурата е напълно изградена, а през 2021 г. ще започне строителство върху последните останали незастроени имоти. Инвестициите, които ще се изпълнят, са за изграждане на производствена база за седалкови системи, регионален логистичен, сервизен и учебен център за доставки на техника от Mitsubishi Heavy Industries и производство на фолиа за хранителната и медицинската индустрия, за което са подадени документи в Българската агенция за инвестиции за сертифициране на инвестиционния проект с клас А.   

 

Втора фаза на Индустриален и логистичен парк

Работата по обособяване стартира през 2018 г. с изготвяне на подробен устройствен план за територия от 600 декара в Южна промишлена зона на града. Общината засипа и подравни блатистия терен. Готови са инвестиционните проекти за изграждане на техническата инфраструктура на зоната. Започна изместването на съществуващите ЕЛ и ВиК комуникации, след което ще стартира и изграждането на довеждащата инфраструктура на зоната. 

Към Фаза 2 на Индустриалния парк имат интерес 8 инвеститори, които са заявили изграждане на производства в областта на хранително - вкусовата и промишленост; производство на алуминиеви профили; производство и асемблиране на компоненти в електрониката; производство на ел. инсталации, климатизации; производство на надстройки за специализирани автомобили; производство на контейнери за отпадъци. Заявените инвестиции във Фаза 2 до този момент надхвърлят 100 млн. лева, а броят на заявените работни места е около 1000.

 

За Трета фаза на индустриалния парк е предвидена територия от 150 дка (9-ти километър, посока кв. "Ветрен"), която вече е с променено предназначение. През тази година имотът ще бъде прехвърлен в собственост на Индустриален и логистичен парк. Това ще даде възможност да се изработи Подробен устройствен план за проектиране трасета на довеждаща инфраструктура до имотите.

 

Индустриална зона Българово е другата зона, където Общината продължава да инвестира средства за изграждане на инфраструктура. Общата площ е 110 дка, като са закупени терени от 7 компании. Функционират базите на фирма "Мегатрон" и на италианската фирма "Стратeджия", която произвежда елементи за обувната промишленост. През 2021 г. там ще започне строителство на център за архивиране и дигитализация на документи, база за производство на италианска паста и база за производство на ВиК тръби.

До момента в зоната в Българово е изградена основната довеждаща ЕЛ и ВиК инфраструктура. През 2021 г. са предвидени средства за довършване изграждането на КПС и тласкател за битовите отпадни води и пътната инфраструктура в зоната.

 

Ремонт и изграждане на улици в промишлена зона "Север" - местността "Мадика" /териториите на Север от града в посока "Ветрен"/.

Инвестиционният интерес към тази територия се засили, след като Община Бургас служебно разработи План за улична регулация, с което улесни провеждането на процедурите по разрешаване на строителство. През 2020 г. бяха изготвени  проекти за инфраструктурата и през тази година са предвидени средства за улици, осветление, ВиК мрежи.

Имаме готовност да започнем с изграждането на довеждаща инфраструктура и до други терени, където ще се строят нови предприятия. А за да привлечем финансиране, е създадена организация за подпомагане на инвеститорите при подаване на документи за сертифициране на проектите в Българската агенция за инвестиции. До момента сме подали 3 такива проекта, за които очакваме решение и имаме готовност, ако бъдат одобрени, веднага да започнем строителните дейности.

 

- В местността "Мадика" са подадени документи за сертифициране на инвестиционен проект клас А - за изграждане на производство за опаковки за хранително-вкусовата промишленост. Инвестицията е в размер на 7 млн. лв., а в производството ще бъдат заети 72 души.  За този обект заявената за изграждане на обслужваща улица и водопровод е на стойност 1 176 000 лв. Ако проектът бъде одобрен, инфраструктурата ще обслужва изградените в зоната складова база за храни за домашни любимци, цех за изработване на ел. табла, складово-логистична база, сервизи за резервни части и склад за климатични инсталации и предстоящата частна инвестиция в складово-производствена база, за която е издадено строително разрешение.

- За сертифицирания инвестиционен проект клас А за изграждане на МБАЛ "Сърце и Мозък" - Бургас, съвместно с инвеститора подготвяме искане за финансиране за изграждане на обслужваща улица и водопровод и дъждовна канализация, на стойност  1 685 591.27 лв. с ДДС. Заявената инвестиция е за над 50 млн. лв., като до момента са инвестирани 15 млн. лв.

- За сертифицирания инвестиционен проект клас А на фирма "Тивекс" ООД за разширяване на производствения капацитет и изграждане на високотехнологично производство на индустриални уплътнения и специализирани резервни части на частен терен в индустриална зона Север, съвместно с инвеститора подготвяме искане за финансиране за  рехабилитация на съществуваща улица в ПЗ "Север"  и изграждане на уличен водопровод на стойност 817 000 лв. Ако проектът бъде одобрен, тази инфраструктура ще обслужва и другата частна инвестиция, която вече се изпълнява в този участък - складово-логистична база на фирма "Рожен" ООД, където ще бъдат работят над 100 души.   

 

Ще продължат и мерките, които Общината изпълнява за подпомагане на бизнеса - привличане на инвестиции и работата по програмите, утвърдени от Комисията за подпомагане на Малки и средни предприятия. Създаденото звено, което подпомага местните компании при попълване на заявления за получаване на подкрепа по обявените мерки и проекти, свързани с преодоляване на икономическите последици от пандемията Ковид-19, ще продължи да функционира. След изтичане на сроковете по тези програми, експертите ще съдействат на бизнеса при подготовка и подаване на проекти за еврофинасиране. Осигурени са средства за съвместни с бизнеса събития и инициативи  по инициативата Булеварт.

 

През тази година ИТ и Аутсорсинг секторите се насочиха в режим на работа извън офисните пространства. Въпреки пандемията, успяхме да привлечем 2 големи компании от аутсорсинг сектора  (Региоком и АДАТА ПРО) и създадохме организация за изнесени летни офиси в гимназията по програмиране за 5  ИТ компании (Eпам системс, Крипто апс, Глобал ексчендж, Флаштрейд, Го старт ъпс). След отпадане на въведените ограничения имаме готовност да възобновим съвместните програми с фирми от тези сектори, насочени към привличане на специалисти, създаване на условия за дистанционна работа от Бургас, организация на академии и обучения, свързани с  осигуряване на кадри и увеличаване на броя на заетите в сектора.

В ИТ и Аутсорсинг сектора в Бургас работят екипи на Съдърланд, АЙ БИ ЕЙ, Кодифик, Технологика, Мусаласофт, Скейлфокус,  Булпрос, Фадата, We systems, Бългериън Онлайн Рисърч, Бизнес Комуникейшънс ООД, booking.com, Региоком, АДАТА ПРО.

 

ТРАНСПОРТ

В изпълнение на социалната политика на Общината са осигурени средства за дофинансиране на общинската услуга «Позвъни и се вози» и част от транспортните разходи за правоимащи граждани. Това са пенсионери над 65 години, определените от общински съвет групи граждани и деца, с нетрудоспособност над 50 %,  многодетни майки, ученици и студенти редовно обучение, деца, посещаващи общински център за работа с деца на улицата.

 

Община Бургас стартира процедури за закупуването на 56 нови електроавтобуса. Те ще обслужват линиите на градския транспорт, като направят услугата за гражданите много по-качествена. С доставката им ще се учестят разписанията по натоварените линии и ще се разшири обхватът на транспортната услуга. Климатизираните и екологично чисти превозни средства, които обслужват част от градските линии, ще сменят старите автобуси, които свързват Бургас със съставните селища.

Ще бъдат осигурени:

- 10 нови 18- метрови съчленени електрически автобуси;

- 34 нови 12- метрови електрически автобуси;

- 12 нови 9- метрови електрически автобуси.

Сключен е договор за доставка на 10-те 18-метрови електрически автобуса. Те ще са марка Irizar и се произвеждат в Испания. Очаква се да бъдат пуснати по линиите на градския транспорт през септември. Градски електрически автобус от този тип пести годишно над 30 000 литра гориво или повече от 300 тона СО2-емисии. Батериите на автобуса могат да се използват в продължение на 10 години, след което се рециклират на 99 %. С едно зареждане може да измине над 200 км. или да се движи в продължение на 16 часа в натовареното градско движение. Автобусът е оборудван със система, която в реално време помага на шофьора да намали разхода на енергия, като по този начин увеличава изминатите километри с едно зареждане. Информацията за разхода на енергия от батерията ще се подава на електронен дисплей в шофьорската кабина и онлайн до диспечерски пункт на градския превозвач. От диспечерския пункт в реално време ще се следи също скоростта на автобуса и температурата в салона.

За останалите типове електроавтобуси текат процедурите за избор на доставчици и сключване на договори.

За да се обезпечи движението им по улиците на града, ще се изградят зарядни станции.

Всички автобуси ще са с камери за видеонаблюдение, GPS система, климатична система, рампа за хора с колички, електронни информационни табели, паникбутони.

Със закупуването на новите електрически превозни средства ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици, вредни химични съединения, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия.

 

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  И ОКОЛНА СРЕДА:

 

* НАСЪРЧАВАНЕ НА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА, ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ, КРЪГОВА ИКОНОМИКА;

* СМАРТ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА;

* ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА  2021 - 2027, ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ  ДОКУМЕНТИ

 

ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ:

o   Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас

 •  
  • Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Пожарната
  • Създаване на платформа за интегриран мониторинг и управление на енергийната ефективност в зоните за интервенция- обществени и производствени
  • Проект "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци". Рециклирането на отпадъците ще се извършва чрез анаеробно третиране, от което се отделя биогаз за производство на електрическа и топлинна енергия. Анаеробната инсталация ще е с капацитет за преработка на 30 652 тона годишно. Тя ще се състои от 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела. Тя ще бъде изградена от немската компания Bekon. Един от реализираните обекти на фирмата е инсталация за преработка на битови отпадъци непосредствено до стадиона на футболния гранд "Байерн" - Мюнхен.  Проектът се осъществява с безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране от три общини: Община Бургас - 54,61 %; Община Несебър - 33,38 %; Община Поморие - 12,01 %.
  • Проект "Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на Община" - "Нов живот за старите мебели"; - финансиран по ОПОС - изграждане на Център за ремонт и повторна употреба на употребявани мебели.
  • Разработване на информационна платформа за кръгова икономика - Greencity.bg
  • Проект "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово".  Капацитетът на Клетка 1 се увеличава от 600 000 на 750 000 тона. След запълването на обема ще се пристъпи към нейната рекултивация. Клетка 2 е в етап на изграждане и ще бъде готова през септември. Тя ще е с капацитет от 400 000 тона. Депото за твърди битови отпадъци разполага с капацитет за изграждане на трета и четвърта клетка, като за тях има предвидени терени.
  • Проект "Зелени пътеки", финансиран по програма Хоризонт 2020
  • Проект "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България"
  • Проект "Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж"
  • Проект: "Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив"".

 

Визия за развитие на общината през периода 2021-2027 г.

o   План за интегрирано развитие на общината - разработването и последващото прилагане на стратегическа рамка за интегрирано регионално развитие на общината през програмният период 2021-2027 г.

o   Стратегия за адаптация към климатичните промени - ще бъдат изведени и заложени интегрирани мерки за енергийна ефективност, туризъм, градска среда, води;

o   нова Програма за управление качеството на атмосферния въздух за периода 2021-2027 г.;

o   нова "Програма за управление на отпадъците 2021-2027 г."

ПРОЕКТИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ:

 

 • Модернизация и надграждане на Мобилна станция за качеството на атмосферния въздух
 • Въвеждане в експлоатация на 2 броя Автоматични измервателни станции за контрол качеството на въздуха - ФПЧ10 и ФПЧ2,5;
 • Надграждане на Информационната система за информиране на гражданите за КАВ с данни в реално време
 • Увеличаване честотата и обхвата за миене на уличната мрежа във всички жилищни комплекси и кварталите
 • Закупуване на 2 броя електроавтомобили
 • Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт
 • Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух, финансиран по Програма Life"
 • Проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. "Долно Езерово" - продължават дейностите по проекта - 2 280 домакинства; Приемът на документи започва на 15 февруари.
 • Засилен контрол за недопускане изгаряне на отпадъци и отпадъчни продукти за отопление
 • Засилен контрол на строителните фирми - санкции на строителните фирми за почистване и миене на инфраструктурата около строителните обекти, както и създаване на специален режим за транспортиране на строителни материали;

Интегрираните мерки за намаляване концентрацията на ФПЧ чрез подмяна на горивни инсталации, алтернативни методи на предвиждане, допълнителни мероприятия, свързани с опазване на околната среда, Дейностите и мерките, заложени за подобряване на качеството на атмосферния въздух в бюджет 2021, са в размер на 5 555 504,60 лв. и се равняват на 5,3 % от собствените средства.

Продължава утвърждаването на новата система за събиране и извозване на битовите отпадъци - ще приключи пълната подмяна на съдовете за отпадъци; Електронно отчитане на количествата на отпадъците при обслужване на всеки съд; Обслужването на съдовете за отпадъци се извършва от напълно нови превозни средства, категория Евро 6;

 • Дейности по борба срещу популациите на кърлежи, комари и гризачи; продължават дезинфекциите срещу Ковид-19;
 • Дейности за овладяване и намаляване популацията на безстопанствените животини - кучета и котки;

 

 

КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ

/Предвидените събития са в зависимост от епидемичната обстановка/

 

Запазването на успешните модели  и създаването на нови акценти в събитийния календар на Община Бургас с рационално използване на средствата.

Основните цели са за постигане на устойчивост на културните процеси, за подобряване качеството на социален живот на жителите на общината чрез достъп до достатъчно качествени културни и спортни събития, както и създаване на стимулираща среда за работа на туристическия бизнес.

 

Тематичните уикенди остават акцент в календара. Амбицията ни е тази година да започнем през март/април и да продължим през октомври. Вслушахме се в съветите на бизнеса и затова част от уикендите ще бъдат разгърнати в седмици.

За това много ще помогне фестивалният туризъм. Едно от най-успешните ни събития - Spice Music Festival - ще има място в календара ни и през 2021 г. Подготвяме  второ издание на един чисто бургаски продукт с принос в създаването на нова вълна посетители в града ни - Teen boom festival. Продължаваме с Дни на куклите и Ерата на  Водолея, които са част от традицията.

 

Нови заглавия ще има и при тематичните уикенди/седмици, наред с познатите, посветени на сладоледа, на рибата и виното, на джаза и на рока.

 

Ще стартираме още през пролетта с Отворен уикенд на книгата, посветен на сградата на новата библиотека. 

Спортът ще бъде силно застъпен  - освен седмица на Екстрийм активностите, ще имаме Сърф уикенд.

 

Ще продължим да подкрепяме спортните клубове, а в календара за година са включени престижни състезания: Световно първенство по свободно гмуркане - юни; Европейско първенство по борба U-15 за момичета и момчета - май; Световно първенство по Джу-Джицу - май; Европейска купа плажен тенис - юни; Международен турнир по борба "Петко Сираков-Иван Илиев" - март; Международен турнир по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова" -  май; Международна колоездачна обиколка на България -  юли; Общински международен турнир по плуване Гран При (Олимпийска квалификация) - май.

 

Връщаме в календара конкурса "Бургас и морето" и Цветното изложение "Флора"

 Ще направим допитване до бургазлии - вече установена успешна практика - в каква посока да се развие песенният ни конкурс.

 

Създаване на условия за изява на независимия сектор в условия на Ковид е наш основен приоритет. Средствата в две пера, свързани с този сектор, не са намалени, въпреки трудностите - финансовата помощ за издаване на книги на бургаски автори и за съфинансиране на малки културни проекти.

 

Разгръщаме остров Св. Анастасия и  Етно-рибарския комплекс "Ченгене скеле" като основни туристически атракции и популяризираме нови туристически маршрути.

В тази връзка са предвидени и средства за продължаване на разкопките на "Акве Калиде", за издирване на подводни обекти в заливите Ченгене скеле и Форос, като целта е да се локализират корабокрушения  и да се направят евентуални разкопки на корабите.

 

През лятото ще ни гостува елитната изложба "Среброто на траките" - съвместна организация на Регионален исторически музей  и НАИМ-БАН. 

Насищаме обновените пространства с качествени събития - затова запазваме, макар и с намален бюджет, утвърдените кинофестивали: София филм фест, Международния  фестивал на историческото документално кино, Бургаският международен филмов фест.

 

Създаване на дигитално съдържание и разгръщане на капацитета на платформите на Общината в социалните мрежи е друга приоритетна задача.

 

Целият събитиен календар - достъпен с един клик: това е амбицията ни в организационен и маркетингов план. Крайната цел е през универсална електронна платформа да се наемат пространства за събития - от състезания и спектакли до дискусии и конгреси, както и да се предоставя информация в реално време за случващото се в зали, галерии, спортни съоръжения.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8936 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021