Кметове на общината

Биографични данни на кметовете управлявали Бургас

Снимка Име, презиме и фамилия
  1. НИКО НИКОЛОВ ПОПОВ
Нико Попов

 

 • Роден 12.01.1837 г. в Бургас; починал на 05.09.1905 г. във Варна.
 • Кмет на първото Градско общинско управление от 07.02.1878 г.
• Председател на Бургаска община от 15. 01.1879 г. до 29.08.1880 г.

 

 

  2. ЯСЕН ЯНЕВ РУСАЛИЕВ
Ясен Русалиев

 

 • Роден през 1852 г. в Бургас. Починал на 10.10.1917 г. в Карнобат.
 • Кмет на Бургас първи мандат - 29.08.1880 г. - 18.06.1883 г.
• Кмет на Бургас втори мандат - 03. 08. 1890 г. - 30. 07.1892 г.

 

 

  3. ИВАН СТЕФАНОВ ЙОВЧЕВ
Иван Йовчев

 

 • Роден в гр.Сливен.
• Кмет на Бургас - 19.06.1883 г. - 01.071883 г.

 

 

  4. РУФАТ ЕФЕНДИ
няма представена снимка • Председател - кмет на Бургас - 01.07.1883 г. - 03.03.1884 г.
  5. ДИМИТЪР ТОДОРОВ БРАКАЛОВ
Димитър Бакалов

 

 • Роден на 10.01.1840 г. в Калофер. Починал на 14.12.1903 г. в Бургас.
 • Кмет на Бургас първи мандат - 28.03.1884 г. - 02.09.1885 г.
• Кмет на Бургас втори мандат - 07.08.1895 г. - 30.06.1899 г.

 

 

  6. ИВАН ХАДЖИПЕТРОВ
Иван Хаджипетров
 • Роден през 1834 г. в Котел. Починал през 1909 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 02.09.1885 г. - 18.02.1886 г.
  7. ГЕОРГИ ТУРЛАКОВ
няма представена снимка • Кмет на Бургас - 18.02.1886 г. - 05.03.1886 г.
  8. ИВАН ЗЛАТАРОВ
няма представена снимка • Председател - кмет на Бургас - 08.03.1886 г. - 20.12.1886 г.
  9. СТОЯН МИХАЙЛОВ
няма представена снимка • Председател - кмет на Бургас - 22.12.1886 г. - 26.01.1887 г.
  10. ПАНАЙОТ ЯНЕВ РУСАЛИЕВ
ПАНАЙОТ ЯНЕВ РУСАЛИЕВ

 

 • Роден през 1846 г. в Бургас. Починал на 26.03.1922 г. в Бургас.
 • Кмет на Бургас първи мандат - 27.01.1887 г. - 15.09. 1887 г.
• Кмет на Бургас втори мандат - 20.03.1908 г. - 07.04.1908 г.

 

 

  11. ВЪЛКО СТАНЧЕВ
Няма представена снимка • Председател - кмет на Бургас - 01.10.1887 г. - 22.11.1887 г.
  12. ИВАН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
Сминка на Иван Дечев

 

 • Роден през 1844 г. в Жеравна. Починал на 25.06.1920 г. в Бургас.
 • Председател - кмет на Бургас първи мандат - 22.11.1887 г. - 20.04.1890 г.
• Кмет на Бургас втори мандат - 08.10.1893 г. - 12.07.1894 г.

 

 

  13. ПРОДАН КИРЯКОВ СТОЯНОВ
Снимка Продан Стоянов

 

 • Роден на 10.10.1854 г. в с. Мързево (дн.Кондолово). Починал на 23.03.1937 г.
• Кмет на Бургас - 20.04.1890 г. - 13.08.1890 г.

 

 

  14. ИВАН БОЯДЖИЕВ
няма представена снимка • Председател - кмет на Бургас  - 31.07.1892 г. - 21.10.1892 г.
  15. САВА СТАНОВ
няма представена снимка • Кмет на Бургас - 22.10.1892 г. - 08.10.1893 г.
  16. САВА ХАДЖИДЕЧЕВ
Снимка на Сава Хаджидечев

 

 • Роден през 1844 г. в Стара Загора. Починал на 18.07.1914 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 13.07.1894 г. - 13.01.1895 г.;

 

 

  17. НИКОЛА ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Снимка на Никола Александров

 

 • Роден на 01.01.1860 г. в Бургас. Починал на 21.05.1935 г.
 • Кмет на Бургас първи мандат - 13.01.1895 г. - 07.08.1895 г.
 • Кмет на Бургас втори мандат - 01.05.1899 г. - 18.01.1901 г.;
• Кмет на Бургас трети мандат - 05.10.1913 г. - 15.07.1915 г.

 

 

  18. ХРИСТО ПОПМИНЕВ БОГОЕВ
Снимка на Христо Богоев

 

 • Роден на 25.11.1855 г. в с. Змеево, Старозагорско. Починал на 14.01.1930 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 12.04.1901 г. - 22.09.1902 г.

 

 

  19. д-р НИКОЛА ЩЕРИОНОВ ВЪЛКОВ
Снимка на д-р Никола Вълков

 

 • Роден през декември 1861 г. в Бургас. Починал на 07.07.1903 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 23.09.1902 г. - 07.07.1903 г.

 

 

  20. ЙОВИ ВОДЕНИЧАРОВ
Снимка на Йови Воденичаров

 

 • Роден през 1850 г. в с. Змеево, Старозагорско. Починал 31.03.1915 г. в Бургас.
• Председател - кмет на Бургас - 11.07.1903 г. - 13.10.1903 г.

 

 

  21. ПЕТЪР РАЙЧЕВ
Снимка на Петър Райчев

 

 • Роден в Русе.
• Председател - кмет на Бургас - 17.10.1903 г. - 10.03.1904 г.

 

 

  22. ГРИГОР ИВАНОВ ДЯКОВ
Снимка на Григор Дяков

 

 • Роден на 12.02.1866 г. в Малко Търново. Починал на 04.08.1945 г. в Бургас.
 • Кмет на Бургас първи мандат - 10.03.1904 г. - 01.07.1906 г.
• Кмет на Бургас втори мандат - 24.07.1907 г. - 04.03.1908 г.

 

 

  23. ИВАН НИКОЛОВ МИНТОВ
Снимка на Иван Минтов

 

 • Роден през 1858 г. в Калофер. Починал на 19.01.1908 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 04.07.1906 г. - 24. 07.1907 г.

 

 

  24. АТАНАС НИКОЛОВ ВЪЖАРОВ
Снимка на Атанас Въжаров

 

 • Роден в с.Медвен, Котленско. Починал на 16.10.1930 г.
• Кмет на Бургас - 04.03.1908 г. - 19.03.1908 г.

 

 

  25. ВЪЛЧАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
Снимка на Вълчан Вълчанов

 

 • Роден през месец .08.1868 г. в с. Върбица, Шуменско. Починал през 1955 г.
 • Председател - кмет на Бургас първи мандат - 08.04.1908 г. - 30.05.1908 г.
• Председател - кмет на Бургас втори мандат - 05.09.1918 г. - 21.10.1918 г.      

 

  26. АТАНАС СЛАВОВ
Снимка на Атанас Славов

 

 • Роден през 1860 г. в с. Чирмен, Свиленградско. Починал на 29.10.1924 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 31.05.1908 г. - 04.04.1912 г.

 

 

  27. КИРЧО ТОДОРОВ КИРЧЕВ
Снимка на Кирчо Кирчев

 

 • Роден на 09.03.1875 г. в гр.Елена.
• Кмет на Бургас - 05.04.1912 г. - 04.10.1913 г.

 

 

  28. ИВАН ЛАМБРЕВ
Няма представена снимка • Председател - кмет на Бургас - 16.07.1915 г. - 20.05.1916 г.
  29. СТЕФАН ИВАНОВ ХАДЖИПЕТРОВ
Снимка на Стефан Хаджипетров

 

 • Роден на 25.10.1881 г. в гр.Котел. Починал на 06.08.1936 г. в Париж.
• Председател - кмет на Бургас - 21.05.1916 г. - 11.07.1916 г.

 

 

  30. КРЪСТЮ ПАНЕВ
няма представена снимка

 

 • Роден на 27.07.1887 г. в с.Медвен, Котленско.
• Председател - кмет на Бургас - 12.07.1916 г. - 04.09.1918 г.     

 

  31. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
Снимка на Димитър Стефанов

 

 • Роден на 15.08.1872 г. в с. Караагач, Бесарабия. Починал на 12.02.1940 г. в Бургас.
• Председател - кмет на Бургас - 22.10.1918 г. - 30.01.1920 г.

 

 

  32. ПЕТЪР НЕНОВ ЖИТАРОВ
Снимка на Петър Житаров

 

 • Роден на 08.11.1876 г. в с. Караново, Айтоско. Починал на 10.02.1938 г. в Бургас.
• Кмет на Бургаска общинска комуна - 30.01.1920 г. - 12.06.1920 г.

 

 

  33. КОСТА ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ
няма представена снимка

 

 • Роден на 06.04.1889 г. в Бургас. Починал на 19.02.1926 г. в София.
• Кмет на Бургаска общинска комуна - 12.06. 1920 г. - 28.08.1921 г.

 

 

  34. НИКОЛА ДИМИТРОВ
Снимка на Никола Димитров  
 • Роден на18.02.1888 г. Починал на 24.05.1968 г.
 • Кмет на Бургас от 29.08.1921 г. до 09.06.1923 г.
• Помощник-кмет на Бургас 15.06.1932 г. до 31.05.1934 г.
  35. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КАНАЗИРСКИ
Снимка на Георги Каназирски

 

 • Роден на 23.04.1887 г. в Бургас. Починал на 17.07.1939 г. в София.
• Председател-кмет на Бургас - 26.07.1923 г.-16.05.1931 г.

 

 

  36. СТЕФАН БОЯДЖИЕВ
няма представена снимка • Председател-кмет на Бургас 17.05.1931 г. - 20.04.1932 г.
  37. ИВАН НИКОЛОВ ДЖЕЛЕПОВ
снимка на Иван Джелепов

 

 • Роден на 26.10.1878 г. в с. Кирово, М.Търновско. Починал на 30.05.1958 г. в Бургас.
• Председател-кмет на Бургас - 21.04.1932 г. - 31.05.1934 г.

 

 

  38. инж. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАРАКОСТОВ
Снимка на Димитър Каракостов

 

 • Роден на 17.02.1888 г. в Бургас. Починал на 04.02.1979 г.
• Кмет на Бургас - 30.05.1934 г. - 22.01.1936 г.

 

 

  39. инж. АТАНАС ПЕТКОВ СИРЕКОВ
Снимка на Атанас Сиреков

 

 • Роден на 28.08.1898 г. в Копривщица. Починал 19.11.1939 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 29.01.1936 г. - 19.11.1939 г.

 

 

  40. ЛАЛЮ СПАСОВ НЕДЕВ
Снимка на Лалю Недев

 

 • Роден на 01.01.1885 г. в Казанлък. Починал на 07.03.1953 г.
• Кмет на Бургас - 19.11.1939 г. - 21.12.1939 г.

 

 

  41. д-р ДЯНКО ЛАЗАРОВ ПРЪВЧЕВ
Снимка на д-р Дянко Пръвчев

 

 • Роден на 10.10.1889 г. в с. Пирне, Айтоско. Починал на 14.01.1944 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 27.12.1939 г. - 03.01.1944 г.

 

 

  42. АТАНАС ПЕТРОВ
няма представена снимка • Кмет на Бургас - 22.01.1944 г. - 17.05.1944 г.
  43. инж. КОСТА ПРОДАНОВ КИРЯКОВ
Снимка на инж Коста Киряков

 

 • Роден на 08.03.1889 г. в Бургас. Починал на 01.04.1956 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 18.05.1944 г. - 25.09.1944 г.

 

 

  44. д-р НИКОЛА ПЕТРОВ КАРАМБОЛОВ
снимка на Никола Карамболов
 • Роден на 30.06.1902 г. в Сливен. Починал на 21.08.1966 г. в Бургас.
• Кмет на Временна общинска управа - 17.11.1944 г. - 02.01.1948 г.
  45. МИНЧО ДОЙЧЕВ МИНЧЕВ
Снимка на Минчо Минчев

 

 • Роден на 20.08.1910 г. в Сливен. Починал в София.
• Председател на Градски народен съвет - 11.03.1948 г. - 06.06.1949 г.

 

 

  46. СТАЙКО НЕДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ
Снимка на Стайко Николов

 

 • Роден на 16.05.1914 г. в с. Близнец, Новозагорско. Починал през 1965 г. в Бургас.
• Председател на Градски народен съвет - 06.06.1949 г. - 29.08.1949 г.

 

 

  47. НЕДЕЛЧО МАНОЛОВ РАЛЕВ
Снимка на Неделчо Ралев

 

 • Роден на 10.10.1911 г. в Малко Търново. Починал в София.
• Председател на Градски народен съвет - 15.10.1949 г. - 30.10.1951 г.

 

 

  48. НЕНЧО ТОДОРОВ МЕЧКОВ
Снимка на Ненчо Мечков

 

 • Роден на 27.11.1919 г. в с.Ичера, Сливенско. Починал вна 25.11.2005 г.
• Председател на Градски народен съвет - 09.11.1951 г. - 01.07.1955 г.

 

 

  49. СТЕФАН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
снимка на Стефан Димитров

 

 • Роден на 22.03.1911 г. в Свиленград. Починал на 09.03. 1997 г. в Бургас.
• Председател на Градски народен съвет - 24.09.1955 г. - 13.01.1956 г.

 

 

  50. инж.КОСТАДИН НЕНЧЕВ ГРОЗДЕВ
Снимка на инж.Костадин Гроздев

 

 • Роден на 23.12.1907 г. в с. Сигмен, Бургаско. Починал на 01.09.1978 г.
• Председател на Градски народен съвет - 21.02.1956 г. - 05.04.1959 г.

 

 

  51. ВЪЛЧО МИНЕВ ДЕЧЕВ
Снимка на Вълчо Дечев

 

 • Роден на 18.10.1915 г. в с.Соколово, Карнобатско. Починал на 30.11.1996 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 13.04.1959 г. - 19.01.1968 г.

 

 

 

  52. инж.ХРИСТО САВОВ ВАСИЛЕВ
Снимка на инж.Христо Василев

 

 • Роден на 31.10.1921 г. в Бургас. Починал на 23.05.2006 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 26.04.1968 г. - 22.06.1972 г.

 

 

  53. МАНОЛ ВАСИЛЕВ БОНЕВ
Снимка на Манол Бонев

 

 • Роден на 22.02.1931 г. в Карнобат. Починал на 10.10.1983 г. в Несебър.
• Председател на Градски народен съвет - 11.07.1972 г. - 22.02.1979 г.

 

 

  54. инж.АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ
Снимка на инж.Атанас Попов

 

 • Роден 02.10.1937 г. в с. Веселие.
• Кмет на Общински народен съвет - 27.04.04.1979 г. - 21.01.1981 г.

 

 

  55. КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ
Снимка на Константин Станчев
 • Роден на 20.02.1933 г. в с. Пирне, Айтоско. Починал на 02.01.2002 г. в Бургас.
• Председател на Общински народен съвет - 23.12.1981 г. - 28.11.1989 г.
  56. инж.НИКОЛА ПЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
Снимка на инж.Никола Александров

 

 • Роден на 26.12.1937 г. в с. Зидарово, Бургаско.
• Кмет на Бургас - 08.12.1989 г. - 09.1990 г.

 

 

  57. АНАСТАС ГОСПОДИНОВ ДЕМИРЕВ
Снимка на Анастас Демирев

 

 • Роден на 13.11.1930 г. в Хасково. Починал на 16.09.1998 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 09.1990 г. - 04.1991 г.

 

 

  58. ПРОДАН КИРЯКОВ ПРОДАНОВ
Снимка на Продан Киряков

 

 • Роден на 24.08.1933 г. в Бургас. Починал на 19.12.2009 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 09.10.1991 г. - 13.11.1995 г.

 

 

  59. ЙОАН КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
Снимка на Йоан Костадинов

 

 • Роден на 02.10.1947 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 13.11.1995 г. - 11.2007 г.

 

 

  60. ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ  
 
 • Роден на 18.05.1967 г. в Бургас.
• Кмет на Бургас - 12.11.2007 г. до днес.