Контакти

Екипът на Областен информационен център  – Бургас:

Управител: Ана Янчева 

Експерти:  ([email protected]
  - Експерт "Комуникация и информация"
  - Експерт "Логистика и информация"
Станимира Господинова - Експерт "Информационно обслужване и услуги"

Адрес: гр. Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" №28, ет. 1
Телефон: 056/82 61 36
Мобилен телефон: 0875 109 587