Кой и как ще получи хранителна помощ

Различни социални програми предоставят хранителни помощи в подкрепа на най-уязвимите и нуждаещи се хора в Бургас

☑️ Социална програма за подпомагане на най-уязвимите в Бургас е услугата “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.


Нейните потребители драстично се увеличиха от 850 на 1050 души, които редовно получават топла храна. Освен топла храна, услугата включва още почистване на дома, битова поддръжка, медицински преглед, клиничен мобилен лаборант, рехабилитатор, психолог и други социални и здравни дейности.

❗ За програмата могат да кандидатстват възрастни и самотни хора над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания. Заявлението за записване за услугата "Патронажна грижа“ може да намерите на: https://www.burgas.bg/bg/sotsialni-zvena/domashen-sotsialen-patronazh

Попълненото заявление трябва да се подаде на е-мейла на Домашния социален патронаж: [email protected] или ако нямате достъп до интернет, да се изпрати на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20.

 

☑️ Областният съвет на Български червен кръст – Бургас 

Областният съвет на Български червен кръст – Бургас също стартира кампания за раздаване на хранителни продукти до 16 април в изпълнение на Оперативна програма за храни от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

❗ Тя е насочена към четири целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г., които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова група и им е препоръчано да не излизат от домовете си;
 • Лица, получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3, приключват през периода 01 януари 2020 – 30 април 2020г.
 • Лица, попадащи под обхвата на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014-2020 г.;
 • Хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

Списъците с лицата, имащи право на тази помощ, е изготвен и предоставен на БЧК-Бургас от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган по програмата. Правоимащите лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 кг. Хранителните продукти се раздават по домовете от доброволците към БЧК-Бургас и служителите на Домашен социален патронаж и Патронажна грижа.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ -БУРГАС

Осъществява текущо през годината   хуманитарно подпомагане, чрез:

 • Текущо подпомагане с хранителни пакети от реализиране на кампанията „Купи и дари“ в партньорство с Билла България /дарени трайни пакетирани хранителни продукти от пазаруващите в търговска верига „Билла“ поставени в количка за пазаруване брандирана с логото на кампанията/.
 • Събира  парични дарения за закупуване на пакетирани хранителни  продукти за подпомагане на уязвими лица и семейства с еднократен семеен хранителен пакет от следните целева група:
 • лица  с липса на трудова заетост, регистрирани в Бюрото по труда;
 •  личният общ месечен доход или среден общ месечен доход на член от семейството да е под 80% от минималната работна заплата за страната.

Обществена трапезария

През месеците октомври – декември 2021г., с финансовата подкрепа на Община Бургас, БЧК-Бургас ще стартира услугата – безплатна обществена трапезария.

       Условия за кандидатстване за потребители на услугата „Обществена трапезария“ са следните:

1.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен      стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова  дейност / ;
2. Възможност на потребителите да отиват до социалната трапезария находяща се в гр. Бургас. ул. Оборище 95 и  получават всеки ден топъл обед.
3.  Условия за предоставяне на храна в обществените трапезарии на БЧК

Чл.12  БЧК предоставя храна в разкритите обществени трапезарии, съобразно капацитета им, на граждани които са кандидатствали за получаване на такава по установения в раздел ІІІ ред и отговарят на следните условия:

български граждани, както и чужденци получили статут на бежанци или хуманитарен статут на територията на Република България, които поради здравословни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат да осигурят задоволяване на основните си жизнени потребностии чийто личен общ месечен доход е под 80% от минималната работна заплата за страната, не ползват този вид социална услуга от други организации или институции и отговарят поне на два от изброените по-долу критерии:

 1. С трайно намалена работоспособност над 50%;
 2. Пенсионери над 65 години;
 3. Лица, живеещи сами;
 4. Лица, навършили възраст за пенсиониране, но непридобили право на пенсия;
 5. Безработни лица, които не получават обезщетение от Бюрата по труда;
 6. Лица, намиращи се в затруднено материално положение поради заболяване на член от семейството;
 7. Лица, които не могат да приготвят сами храната си в къщи;
 8. Лица, които не са подпомагани чрез други хранителни програми на БЧК.

 

☑️ С обявяването на извънредното положение стартира още една социална услуга, която е за хората, които не попадат в останалите програми. Тя е в подкрепа на самотни майки с деца, възрастни, болни и трудноподвижни хора, които не могат излязат, за да си пазарят, да си получат пенсията или да си платят битовите сметки.

Те могат да използват горещите телефони за поръчка и доставка на храна и медикаменти до дома, обявени на сайта на Община Бургас – 0885 985 693, 0884 469 130 и 0882 129 664. Услугата се заплаща от потребителите.

Същите мобилни екипи се включват и в разпределението на хранителни пакети от постъпили дарения на фирми и производители, които се предоставят безвъзмездно само на крайно нуждаещи се хора.

Отделно от това, топъл обяд се доставя и до домовете на бивши военнослужещи, сред които пенсионери и пострадали при изпълнение на професионалните си задължения. Хранителните пакети се предоставят от министерството на отбраната.