Културна инфраструктура

Размер на шрифта: A A A Назад
БУРГАС - ВЪЛНУВАЩ И АРТИСТИЧЕН, ПОДОБРЕН ДОСТЪП…

БУРГАС - ВЪЛНУВАЩ И АРТИСТИЧЕН, ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО КУЛТУРА И ИЗКУСТВО КАТО КАТАЛИЗАТОР ЗА МЕСТНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Проектът е финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Той цели да подобри достъпа за деца и младежи от етнически и културни малцинства, лица с нисък социално-икономически профил и лица в неравностойно положение до културно съдържание в община Бургас.…

ПЪТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ -…

ПЪТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО- РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ И ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ

Проект № BG16RFOP001-1.004-0015-C02 Описание на проекта:  С реализация на проектните дейности се предвижда изграждане на етнографския ансамбъл, включващ Етнографски музей и улица на занаятите и обособяване на единна зона за изкуства и местни традиции и обичаи с общ характер и дух. Тя ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на местните занаятчии…

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В…

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР (МУЗЕЙ) ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА

Интернет страница на културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека: www.mal-burgas.com Реализацията на проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ e принос за модерната визия на културната среда в града и общината, която превръща традиционните културни…

ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО…

ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ"

Проект № BG14MFOP001-4.030-0001 „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле" Главна цел Повишаване на привлекателността на селищно образувание "Ченгене скеле" и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство и природа. Специфични цели: ► Създаване на нов туристически продукт с потенциал…

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ…

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КУЛТУРЕН ДОМ НА ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ

Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на активни градски пространства, които обединяват инфраструктура, събития, творчески общности и публики. Културният дом е разпознаваема и търсена локация, разположена в сърцето на градския център и с потенциал за развиване на разнообразие от функции и взаимодействия както с околното пространство,…

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ И…

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ И ГРАД БУРГАС-АТРАКТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Изпълнените по проекта дейности оказаха значителен ефект върху процеса на трансформиране на град Бургас от разпределителен център на туристическия поток в атрактивна и търсена туристическа дестинация. Само за 3 месеца от своето официално откриване, водещата туристическа атракция - остров "Св. Анастасия" беше посетена от над 25 000 души. Като ефекти…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА, ГР.БУРГАС

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА, ГР.БУРГАС

Основната цел на проекта е създаване на условия за развитие на конгресен и бизнес туризъм, както и осигуряване на подходяща база за привличане на водещи световни музейни експозиции, чрез изграждане на Експозиционен център "Флора" в морската градина на гр. Бургас - най-посещаваното място през летния сезон. Статус: Приключил Постигнат резултат:…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РАЗВИТИЕТО НА ОТГОВОРЕН, НОВАТОРСКИ И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ (CHRISTA)

Акроним на проекта: CHRISTA Интернет страница на проекта: www.interregeurope.eu/christa/ Продължителност на проекта: Фаза 1: Междурегионален учебен процес = 2 години Начало: 01 Април 2016 г. Край: 31 Март 2018 г. Фаза 2: Мониторинг на изпълнението на плана за действие = 2 години Начало: 01 Април 2018 г. Край: 31 Март 2020…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ТУРИЗМА (CHARTS)

Акроним на проекта: CHARTS Бенефициент: Сдружение на общините от югоизточен регион Проектът се фокусира върху ролята на културата и културното наследство, при формулирането и осъществяването на добавената стойност към регионалните стратегии за устойчиво развитие и интеграция на туризма в местните, регионалните, националните и европейските политики. Партньорите споделят опит за това…