Културна инфраструктура

Размер на шрифта: A A A Назад
ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО…

ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ"

Главна цел Повишаване на привлекателността на селищно образувание "Ченгене скеле" и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство и природа. Специфични цели: ► Създаване на нов туристически продукт с потенциал за преодоляване на сезонността в бургаски регион; ► Подобряване на туристическия имидж на…

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ…

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КУЛТУРЕН ДОМ НА ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ

Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на активни градски пространства, които обединяват инфраструктура, събития, творчески общности и публики. Културният дом е разпознаваема и търсена локация, разположена в сърцето на градския център и с потенциал за развиване на разнообразие от функции и взаимодействия както с околното пространство,…

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ И…

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ И ГРАД БУРГАС-АТРАКТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Изпълнените по проекта дейности оказаха значителен ефект върху процеса на трансформиране на град Бургас от разпределителен център на туристическия поток в атрактивна и търсена туристическа дестинация. Само за 3 месеца от своето официално откриване, водещата туристическа атракция - остров "Св. Анастасия" беше посетена от над 25 000 души. Като ефекти…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА, ГР.БУРГАС

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА, ГР.БУРГАС

Основната цел на проекта е създаване на условия за развитие на конгресен и бизнес туризъм, както и осигуряване на подходяща база за привличане на водещи световни музейни експозиции, чрез изграждане на Експозиционен център "Флора" в морската градина на гр. Бургас - най-посещаваното място през летния сезон. Статус: Приключил Постигнат резултат:…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РАЗВИТИЕТО НА ОТГОВОРЕН, НОВАТОРСКИ И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ (CHRISTA)

Акроним на проекта: CHRISTA Интернет страница на проекта: www.interregeurope.eu/christa/ Продължителност на проекта: Фаза 1: Междурегионален учебен процес = 2 години Начало: 01 Април 2016 г. Край: 31 Март 2018 г. Фаза 2: Мониторинг на изпълнението на плана за действие = 2 години Начало: 01 Април 2018 г. Край: 31 Март 2020…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В…

РОЛЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ТУРИЗМА (CHARTS)

Акроним на проекта: CHARTS Бенефициент: Сдружение на общините от югоизточен регион Проектът се фокусира върху ролята на културата и културното наследство, при формулирането и осъществяването на добавената стойност към регионалните стратегии за устойчиво развитие и интеграция на туризма в местните, регионалните, националните и европейските политики. Партньорите споделят опит за това…

РОЛЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР…

РОЛЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР В ПОДКРЕПА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Интернет страница на проекта: www.gotoburgas.com Обща цел: Подпомогне разработването на План за действие за устойчива енергия в Европа - от мотивацията, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Основни дейности: ♦ Обмяна на опит между регионите включени в проектното предложение, свързан с управлението на туристическите дестинации; ♦ Създаване на електронни…

ЗАВРЪЩАНЕ В БУРГАС:МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

ЗАВРЪЩАНЕ В БУРГАС:МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Проектът цели да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на град Бургас. Статус: Приключил Постигнати резултати: √ създаване на иновативно културно събитие - Фестивал на изкуствата "Включи града"; √ обогатяване на културния календар на Бургас и да има принос към културната идентичност на…

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на Бургаски агломерационен ареал. Специфични цели: ► Да се насърчат и развият културните ценности и изяви на населението чрез модернизиране културната инфраструктура на сградите на Младежки Културен Център, Сцена на открито "Охлюва" и Културен…

"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ"-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНО, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В…

"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ"-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНО, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ

Интернет сайт: www.greencorridors.burgas.bg Специфичните цели на проекта са въвеждане на иновативен съвместен подход за управление на природните и културно-историческите ресурси допринасящи за повишаване качеството на живот. Основният резултат на проекта е създаването на мрежа от "зелени коридори" обединяващи ключови елементи на природно, културно-историческото наследство в трансграничния регион. Мрежата служи за…