ПЪТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО- РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ И ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 6 Януари 2022
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПЪТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО- РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ И ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ

Проект № BG16RFOP001-1.004-0015-C02

Описание на проекта: 
С реализация на проектните дейности се предвижда изграждане на етнографския ансамбъл, включващ Етнографски музей и улица на занаятите и обособяване на единна зона за изкуства и местни традиции и обичаи с общ характер и дух. Тя ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на местните занаятчии и творци и ще повиши привлекателността на туристическите маршрути в града, което ще е още една стъпка на Бургас към преодоляване на сезонния характер на туристическата индустрия в региона.

Проектни дейности:
♦ Благоустрояване и изграждане на ул. Алеко Константинов - „Улица на занаятите“; 
♦ Строително-монтажни работи свързани с консервация и реставрация на сградата на Етнографския комплекс - Регионален исторически музей - Бургас и прилежащо дворно пространство; 
♦ Обособяване на споделени културни пространства на открито; 
♦ Доставка на обзавеждане и оборудване; 
♦ Дейности по организация и управление, авторски и строителен надзор, информация и публичност; 

Цели на проекта: Основна цел на община Бургас при реализацията на този проект е: подобряване условията за достъп до културния живот на града чрез насърчаване развитието и популяризирането на характерни за региона изкуства и занаяти като фактор за устойчиво местно развитие.

Специфични цели:
► Създаване условия за подпомагане и развитие на културните процеси по отношение съхраняване на традициите и българската национална идентичност;
► Превръщане на творците в активни участници в културните процеси;
► Създаване на нови културни пространства –единна зона за изкуства и занаяти;
► Утвърждаване мястото на местната българска култура като част от общата европейската и световната култура на човечеството, чрез популяризирането й сред чуждите туристи и гости на града;
► Превръщане на културата в стратегически ресурс за устойчиво социално и икономическо развитие.
► Формиране на нагласи в обществото насочени към опазване на културното наследство.

Проектът се реализира чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България от Фонд за устойчиви градове и собствен принос на Община Бургас.
Бюджет на проекта е 1 910281.47 лв. без ДДС, в т.ч.:
БФП - 1 336 453.21 лв.
Финансов инструмент 214 938.00 лева 
Собствен принос – 358 889.93 лв.

Статус: в изпълнение (28.04.2021 - 28.04.2023)

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 355 Последна промяна: 11:19:05, 06 януари 2022