Културна инфраструктура

Размер на шрифта: A A A Назад
ЗАВРЪЩАНЕ В БУРГАС:МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

ЗАВРЪЩАНЕ В БУРГАС:МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Проектът цели да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на град Бургас. Статус: Приключил Постигнати резултати: √ създаване на иновативно културно събитие - Фестивал на изкуствата "Включи града"; √ обогатяване на културния календар на Бургас и да има принос към културната идентичност на…

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на Бургаски агломерационен ареал. Специфични цели: ► Да се насърчат и развият културните ценности и изяви на населението чрез модернизиране културната инфраструктура на сградите на Младежки Културен Център, Сцена на открито "Охлюва" и Културен…

"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ"-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНО, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В…

"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ"-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНО, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ

Интернет сайт: www.greencorridors.burgas.bg Специфичните цели на проекта са въвеждане на иновативен съвместен подход за управление на природните и културно-историческите ресурси допринасящи за повишаване качеството на живот. Основният резултат на проекта е създаването на мрежа от "зелени коридори" обединяващи ключови елементи на природно, културно-историческото наследство в трансграничния регион. Мрежата служи за…