Архив на малки обществени поръчки

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас;
2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали;

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт за четирима пътници, 67 бр. картини и 5 бр. пластики във връзка с участие в изложба в град Анкара, Република Турция от 17.01.2011 до 31.01.2011 г. по маршрут от гр. Бургас, Република България до гр. Анкара, Република Турция и обратно до гр. Бургас".

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за
"1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас.
2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали".

 * Отварянето на офертите подадени по настоящата обществена поръчка ще се извърши на 24.09.2010 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Бургас.

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт на Фолклорен танцов ансамбъл „Емона” във връзка с участие в Международен фолклорен фестивал в гр. Ялова, Р. Турция” от 23 до 29 юли 2010 година

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа” – формация към Община Бургас във връзка с участие в телевизионно предаване за българския фолклор („Иде нашенската музика”)

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Основен ремонт читалища /по списък/ НЧ „-Хр.Ботев”в кв. Победа, гр. Бургас и НЧ „Пробуда” ул. „Дрин” № 14, гр. Бургас