Малки обществени поръчки

Малка обществена поръчка с предмет „Допълнително проучване на находища на минерални води, изключителна държавна собственост - №13 „Бургаски минерални бани”, кв. Ветрен, гр. Бургас и №63 „Рудник”, с. Рудник, Община Бургас”

Община Бургас със Заповед N 1280/01.06.2011 г. на Заместник-кмет "Евроинтеграция и екология" Атанаска Николова открива малка обществена поръчка с предмет  "Допълнително проучване на находища на минерални води, изключителна държавна собственост - №13 "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас и №63 "Рудник", с. Рудник, Община Бургас".

Mалка обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животните в Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас”

Община Бургас със Заповед N 3211/12.11.2010 г. на Заместник-кмет "Евроинтеграция и екология" Атанаска Николова открива малка обществена поръчка с предмет  сигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животните в Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас” .