Малки обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител - транспортна фирма за разнос на храна, приготвена в Детска кухня, с адрес ул. „Сан Стефано” № 58 до раздавателните пунктове и обратно, на територията на Община Бургас”.

Краен  срок  за подаване на оферти: 26.11.2010г.

Прочетете повече

Съобщение към участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремот и саниране на сградата на Деска ясла № 5, к/с „Лазур" до бл. 24, град Бургас"

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Основен ремонт и саниране на сградата на Детска ясла № 5, к/с "Лазур" до бл. 24, град Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата…

Прочетете повече

Малка обществена поръчка "Основен ремонт, саниране и смяна на дограмата на сградата на Детска ясла № 3, бул. „Сан Стефано” № 42, град Бургас"

Краен срок за подаване на оферти: 12.07.2010 г.  СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Основен ремонт, саниране и смяна на дограмата на сградата на Детска ясла № 3, ул."Сан Стефано" № 42,…

Прочетете повече