ул. „Цар Симеон I" 100 в участъка между ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Пиротска" - частично затваряне

Строителни дейности 14.12.2018 - 30.06.2019

ул. „Цар Симеон I" 100 в участъка между ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Пиротска" - частично затваряне
Дата на затваряне: от 15.12.2018 г. до 30.06.2019 г.
Час на затваряне: 08.00 ч. до 20.00 ч
За видове работи: изкопни и товаро-разтоварни работи
Строителна фирма: „Инстрой" ЕООД - гр. Бургас
Телефон: 0889 63 10 34 - инж. Чолаков