ул. „Ивайло" в участъка между ул. "Ал. Велики" и ул. "Св. Кл. Охридски" - пълно затваряне

Строителни дейности 02.10.2019 - 06.01.2020

ул. „Ивайло" в участъка между ул. "Ал. Велики" и ул. "Св. Кл. Охридски" - пълно затваряне
Дата на затваряне: от 02.10.2019 г. до 06.01.2020 г.
Час на затваряне: 08.00 ч. до 20.00 ч.
За видове работи: товаро-разтоварни дейности
Строителна фирма: „Планер 2005" ООД - гр. Бургас
Телефон: 0877 34 37 38 - Теодоси Тодоров