ул. „Пиротска", в участъка между ул. „Цар Симеон I" и ул. „Оборище" - пълно затваряне

Асфалтиране 15.05.2019 - 28.06.2019

ул. „Пиротска", в участъка между ул. „Цар Симеон I" и ул. „Оборище" - пълно затваряне
Дата на затваряне: от 15.05.2019 г. до 28.06.2019 г.
Час на затваряне: 24 ч.
За видове работи: изкопни и асфалтови работи
Строителна фирма: "ЩРАБАГ" ЕАД - гр. София
Телефон: 0889082861- инж. Христо Михалев