ул. „Пиротска" между ул. „Цар Симеон I" и ул. „Оборище" - частично и пълно затваряне

Строителни дейности 02.09.2019 - 02.10.2019

ул. „Пиротска" между ул. „Цар Симеон I" и ул. „Оборище" - частично и пълно затваряне
Дата на затваряне: от 02.09.2019 г. до 02.10.2019 г.
Час на затваряне: 08.00-20.00 ч.
За видове работи: изкопни, бетонови и товаро-разтоварни дейности
Строителна фирма: „Източно европейски строителен холдинг" ЕОД - гр. Бургас
Телефон: 0885 059999 - Веселина Славова