ул. „Калоян" в участъка между ул. "Ал. Велики" и ул. "Св. Кл. Охридски" - пълно затваряне

Строителни дейности 02.10.2019 - 02.11.2019

ул. „Калоян" в участъка между ул. "Ал. Велики" и ул. "Св. Кл. Охридски" - пълно затваряне
Дата на затваряне: от 02.10.2019 г. до 02.11.2019 г.
Час на затваряне: 08.00 ч. до 20.00 ч.
За видове работи: товаро-разтоварни дейности
Строителна фирма: „Кесир Груп" ЕООД - гр. Бургас
Телефон: 0878 125 903