Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - МКБППМН

Размер на шрифта: A A A Назад

Консултативен център на МКБППМН

Адрес за кореспонденция:
Община Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. за контакти: 056/845-763
Адрес за консултации:
гр. Бургас, ул. "Оборище" №109 партер
Работно време: вторник - 10:30 ч. - 12:30 ч.  и четвъртък - 15:30 ч. - 17:30 ч.

 

Заповед за назначаване на комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2020 г.

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас за 2020 година