Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - МКБППМН

Консултативен център на МКБППМН

Адрес за кореспонденция:
Община Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. за контакти: 056/845-763
Адрес за консултации: 

Консултативен център - основен 
гр. Бургас, ул. "Оборище" №109 партер
Работно време:всеки ден - 09:30 ч. - 17:00 ч.  

Консултативен център - кв. "Победа": с предварителна уговорка на тел: 056/84-57-63

 

Заповед за назначаване на комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2023г.

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас за 2021 година