Местни данъци и такси

9401 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

Е-услуга

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги

Прочетете повече