Младежки международен център - Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад

Информация

Информация

Проект № BGLD-2.001-0002 “Създаване на Младежки международен център - Бургас“, реализиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. има за цел да насърчава младежката общност в града и да подпомага нейното развитие и професионалната реализация на младежите в нея.