ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НУЛЕВИ ЕМИСИИ

Петък, 21 Юли 2023
Публикувано от: Камер Ахмедов
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НУЛЕВИ ЕМИСИИ

Чрез Зелената сделка ЕС си постави амбициозни цели за декарбонизиране на транспорта. Според изследвания на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) , автомобилният транспорт допринася за най- големият дял от общите транспортни емисии (през 2019 г. 72% от всички парникови газове от вътрешния и международния транспорт) като 23% от транспортните емисии на парникови газове в ЕС идват от градските райони.
През март 2023 г. стартира изпълнението на проекта Zero Carbon Infrastructure (ZCI), финансиран от програма Interreg Europe. Четиригодишният проект си поставя амбициозна цел да подкрепи 8 града и региона в цяла Европа в усилията им да развият зеления транспорт и инфраструктура с нулеви въглеродни емисии на техните територии.

Основни дейности:
За постигането на тази цел 8 партньора ръководени от администрацията на окръг Кроноберг (Швеция) и подпомагани от Университет Еразъм Ротердам ще си сътрудничат, търсят и тестват практически решения за преодоляване на предизвикателствата пред които са изправени:
♦ Частни (електрически) превозни средства: инфраструктура за зареждане – бариери и решения;
♦ Устойчива градска логистика;
♦Бизнес моделът на устойчива градска мобилност - стимули, които изграждат търсенето за декарбонизирани транспортни решения;
♦  Преход към мобилност с нулеви въглеродни емисии: обществено приемане и комуникация.

Резултатите от изпълнението на проектните дейности ще подкрепят обществените организации чрез:
√ Идентифициране и споделяне на добри практики за справяне с предизвикателствата;
√ Изграждане на капацитет на 8 публични органи чрез обучение и трансфер на знания;
√ Подобряване на 8 подходящи политически инструмента за осигуряване на необходимата инфраструктура и създаване на доверие на пазара.

Бюджет на проекта: 4 079 136, 00 лв. или 2 085 629, 00 EUR  с ДДС

ДБФП: № 01C0205

Продължителност: 48 месеца

Партньори по проекта:
1) Окръжен административен съвет на Кроноберг , Швеция - водещ партньор
2) Регионален съвет на Кайнуу , Финландия
3) Център за развитие, гр. Кран, Словения
4) Община Бургас, България
5) Правителство на Навара – Генерална дирекция за промишленост, енергетика и стратегически проекти, Испания
6) Градски съвет на Корк, Ирландия
7) Град Мехелен , Белгия
8) Град Парма, Италия
9) Университет Еразъм Ротердам, Холандия

Финансиране: Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“

За повече информация относно целите, дейностите и очакваните резултати на проекта можете да посетите уебсайта на проекта www.interregeurope.eu/zci или да се свържете с Ивайло Трендафилов, главен експерт в Община Бургас, 056 841193, [email protected]

 

Събития в рамките на проекта:

  • Представители на ОП Транспорт и ОП Иновационни системи участваха в обучение за устойчива градска логистика в гр. Корк, Ирландия. Повече информация за темите на обучението и представените добри примери може да откриете на интернет страницата на проекта.
  • Представители на Община Бургас и ОП БургасБус участваха в обучение за разработване и прилагане на устойчиви бизнес модели за нулево емисионна мобилност в гр. Парма, Италия. Повече информация за темите на обучението и представените добри примери може да откриете на интернет страницата на проекта.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 326 Последна промяна: 11:26:16, 23 април 2024