Мобилност

Размер на шрифта: A A A Назад
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НУЛЕВИ ЕМИСИИ

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НУЛЕВИ ЕМИСИИ

Чрез Зелената сделка ЕС си постави амбициозни цели за декарбонизиране на транспорта. Според изследвания на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) , автомобилният транспорт допринася за най- големият дял от общите транспортни емисии (през 2019 г. 72% от всички парникови газове от вътрешния и международния транспорт) като 23% от транспортните…

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ…

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ - І ЕТАП

Обща цел на проекта: създаване на подходяща среда за устойчива мултимодална градска мобилност в подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда.  Чрез мерки и инвестиции в транспортната инфраструктура, проектът допринася за постигането на следните специфични цели: ► подобряване на условията за придвижване, чрез гъвкаво регулиране на…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Общата цел на проектите, свързани с модернизацията на подвижния състав на доставчиците на услугата „обществен транспорт“ е намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в градската среда. Проект: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ допринася…

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА EЛЕКТРОМОБИЛИ

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА EЛЕКТРОМОБИЛИ

Обща цел: Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални автомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно. Специфична цел: Стимулиране на алтернативните начини на придвижване и изграждане на нова култура на градска мобилност щадяща околната среда. Дейност: Закупуване на 1…

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, ЗА…

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВОСЛОВЕН И АКТИВЕН ЖИВОТ (Vital Cities)

Акроним на проекта: Vital Cities Интернет страница на проекта: www.sport.burgas.bg Обща цел: Популяризиране на спорта в градски условия за здравословен и активен живот Специфични цели: ► Подобряване на условията за практикуване на спорт и физическа активност в градска среда; ► инициативи за местната общност, популяризиращи спорта и физическата активност като…

РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ…

РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК (DBS Gateway Region)

Акроним: DBS Gateway Region Интернет страница на проекта: www.interreg-danube.eu/dbs-gateway-region Обща цел: Проектът DBS Gateway Region има за цел да подпомогне превръщането на Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион за морския и вътрешноводния транспорт между Централна Европа и Черно море, Каспийския регион и Далечния Изток, като подпомогне интензивността и качеството на сътрудничеството…

ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

Цел: Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални атомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно. Дейност: Закупуване на 2 броя електрически автомобили за нуждите на Община Бургас Предназначени са за дейностите на Отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД БУРГАС –…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД БУРГАС – ПОДГОТОВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Основната цел на проекта е свързана с изграждането на устойчива транспортна система за град Бургас, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите, немоторизирани форми и средства на придвижване в градската среда. В тази връзка, специален фокус е поставен върху система за организация и управление…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.transportburgas.bg В основата на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" стои интегрираният подход при подобряване на системата на градския транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез: ♦ повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга; ♦…