Мобилност

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.transportburgas.bg В основата на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" стои интегрираният подход при подобряване на системата на градския транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез: ♦ повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга; ♦…

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТЪПНИ ГРАДОВЕ (АТТАС)

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТЪПНИ ГРАДОВЕ (АТТАС)

Проекта има за цел създаването на местен План за Устойчива градска мобилност, който да подобри координацията по популяризирането , планирането и оперирането на градски/агломерационни обществени транспортни мрежи, за да интегрира по-добре градовете по АТТАС и регионите, част от транспортния гръбнак на Югоизточна Европа, като ефективни главни и второстепенни пътни артерии…

ЕКО МОБИЛНОСТ - СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА…

ЕКО МОБИЛНОСТ - СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН ТРАНСПОРТ (EcoMobility SHIFT)

Проект за EcoMobility SHIFT е насочен към разработване на метод за оценка, подобряване и насърчаване на екологичната устойчивост на местните политики в сферата на транспорта и градското планиране. EcoMobility SHIFT е цялостна схема за управление на качеството, която дава възможност градовете да оценят настоящото състояние на своята Еко Мобилност и…