Начални училища

Начално базово училище "Михаил Лъкатник"

Начално базово училище "Михаил Лъкатник"

ж.к. Славейков
Директор: Снежка Височкова

GSM:0876/479112
Тел. 056/588799
Пом.Директор: 056/588795
Канцелария: 056/588800
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

НБУ се създава като базово училище към Учителски институт "Христо Ботев", град Бургас, през 1979 г.
Училището днес:
• Първото екоучилище в Източна Европа
• Партньор на международни образователни и екопроекти
• Образователен модел по програма "Стъпка по стъпка"
• Предметно обучение от висококвалифицирани специалисти
• Целодневен режим на обучение
• Модерна и уютна обстановка; самостоятелна база за първокласниците
• Игротека-чуднотека "Лъкатниче" - творчески ателиета и кът за занимания по интереси
• Дневен център "Алиса" - осигурява занимания във ваканционните дни
• Иницииране на конкурс "Аз съм българче"
• Професионални консултации с училищен психолог и логопед
• Адаптация и социализация на деца със специални образователни потребности

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://lakatnik.org/

Начално базово училище "Михаил Лъкатник"