Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига"

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ПЕСЕН "СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА"

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ПЕСЕН "СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА"

Националният конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига" се провежда за първи път на 30 май 1980 година в Бургас по идея на Иван Пантелеев. Целта на конкурса е да стимулира създаването на нови български детски песни.

Организатори на конкурса от създаването му и до днес са Сдружения "Сладкопойна чучулига", съорганизатори са Община Бургас, Съюз на Българските Композитори, Българско Национално Радио, Българска Национална Телевизия, обществени организации и частни фирми.

През годините в конкурса са участвали почти всички български композитори, представители на различни жанрове. Създадени са над 450 нови български песни.

"Сладкопойна чучулига" непрекъснато се развива и обновява. Конкурсът има уникална сценична реализация. От 2002 година конкурсните песни се съпровождат от Фестивален естрадо-симфоничен оркестър.

 

Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта: http://www.sladkopoinachuchuliga.com/