Кметът определи районите за почистване '2014

сряда, 30 октомври 2013
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Райони за почистване 2014

Със своя заповед кметът Димитър Николов определи граници на районите в рамките на община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата. В тях през 2014 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

 

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;

Б. Вилни зони и селищни образувания;

В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

 

* Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове:

 

РАЙОНИ, включени в системата на организирано ЧЕСТОТА  НА  ИЗВОЗВАНЕ  НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ  И
поддържане на чистотата ВИДОВЕ  СЪДОВЕ  ВИДОВЕ  СЪДОВЕ     ВИДОВЕ  СЪДОВЕ  ВИДОВЕ  СЪДОВЕ   
   0,24  и 0,12м3 1,1 м3 /Бобър/ 4 м3/контейнер/ 0,11 м3 /кофа Мева/
пластмасов пластмасов пластмасов  пластмасов
пъти  месечно пъти  месечно пъти  месечно пъти  месечно
А.  гр. Бургас, квартали  и населени места
 гр. Бургас и квартали
-  ЦГЧ 6 30 8 ----
-  к-с “Изгрев” 6 30 4 ----
-  к-с ”Зорница” 6 30 ---- ----
-  к-с”Славейков” 6 30 4 ----
-  к-с ”Бр. Миладинови” 6 30 ---- ----
-  к-с”Лазур” 6 30 ---- ----
-  кв. “Меден  Рудник” 6 30 4 ----
-  кв.Победа 6 30 30 ----
-  кв.Акации 6 30 ---- ----
-  кв.Сарафово 15 30 (от16.06 до15.10) ---- ----
15 (от16.10 до15.06)
-  кв. Крайморие 15 30 (от16.06 до15.10) ---- ----
15 (от16.10 до15.06)
-  кв. Лозово ---- 15 ---- ----
-  кв Д.Езерово ---- 15 ---- ----
-  кв. Г.Езерово ---- 15 15 ----
-  кв. Ветрен ---- 4 8 4
-  кв. Банево ---- 4 ---- 4
-  Пром. зона Север 8 15 4 ----
-  Пром. зона Юг 8 15 4 ----
-  Приморски парк 30 30 ---- ----
- Гробищен парк ---- 8 ---- ----
Населени места
-  гр. Българово ---- 4 2 4
-  с. Рудник ---- ---- 3 4
-  с.Черно Море ---- 4 3 4
-  с. Твърдица ---- 8 4 ----
-  с. Маринка ---- 8 ---- ----
-  с. Димчево ---- 8 ---- ----
-  с. Изворище ---- ---- ---- 3
-  с. Драганово ---- ---- ---- 3
-  с. Брястовец ---- 3 ---- 3
-  с. Миролюбово ---- ---- ---- 3
-  с. Равнец ---- ---- 3 3
-  с. Братово ---- 8 ---- ----
-  с. Върли бряг ---- 8 ---- ----
-  с.  Извор ---- ---- ---- 4
Б.Вилни зони иселищни образувания
-  "Пети километър” 6 15 ---- ----
-  вил. зона "Мин.бани " ---- 4 4 4
-  вил. зона. "Боровете” ---- 4 ---- ----
- вил. зона "Росенец” ---- ---- 4 ----
-  Лесопарк "Росенец” 8 (от16.06 до15.10) 4 8 (от16.06 до15.10)
---- 4 (от16.10 до15.06) 4 (от16.10 до15.06)
-  Рибарско селище ---- ---- 4 ----
- с.о. "Батака” --- ---- 4 ----
- с.о. "Каптажа 1” ---- 4 ---- ----
- с.о. " Лозницата” ---- 4 ---- ----
- с.о " Училищното” ---- ---- 4 ----
- с.о. "Острица 1” ---- 4 ---- ----
- с.о. "Острица 2” ---- 4 ---- ----
В. Застроени терени извън  границите на районите  по т.А и т.Б
-Летище Бургас ---- 30 (от16.06 до15.10) ---- ----
15 (от16.10 до15.06)
-местност "Хайнлъка“ 4 8 ---- ----
-други застроени територии Честота на извозване на битовите отпадъци  еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район .

 Контролът по изпълнение на настоящата заповед е възложен на зам.-кмета по "Европейски политики и Околна среда", директора на дирекция "Околна среда", директорите на териториални дирекции, кметовете и кметските наместници на населените места в община Бургас.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 4314 последна промяна: 16:33:00, 30 октомври 2013