Откриха 23-метров забравен кладенец до новата онко поликлиника

сряда, 30 октомври 2013
Публикувано от: Стефан Минчев
Онкото

* Готвят линейния ускорител за първия му пациент през януари

 

 

При изграждането на обслужваща улица за новата онко поликлиника на Бургас, работници откриха 23 метра дълбок стар кладенец. Съоръжението е в удивително добро състояние и на дъното му има вода с ниво около 2 метра. С просто око се вижда, че най-горните 4 метра нямат много стар вид, но надолу градежът е поне на 100 години. В кадастъра на град Бургас от 1956 година, където са отбелязани много чешми и различни други водоизточници, този обект не фигурира. Вече има версия, че кладенецът е строен от руски войници по времето на първия бургаски кмет Нико Попов. Днес 60-ят бургаски кмет Димитър Николов посети мястото и разпореди следната поредица от действия:

- Обектът да се обезопаси;

- Да се вземе проба от водата и да се разбере дали е качествена;

- Да се търси как кладенецът да се запази и експонира по безопасен и интересен начин;

Има вариант той да бъде полезен и днес, като се монтира помпа и водата в него се използва за поливане на зелените площи край Комплексен онкологичен център - Бургас.

 

Кметът Николов използва случая с кладенеца, за да провери как върви калибровката на новия линеен ускорител, разположен в новоизградения бункер наблизо. Община Бургас се сдоби с него, след като спечели 6.5 млн. лв. по проект "Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център - Бургас", Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", ОП "Регионално развитие 2007 - 2013".

Това е първият модерен линеен ускорител, спечелен по ОПРР, който ще заработи в България. Още няколко общини изпълняват подобни проекти, но, както с "Интегриран градски транспорт", те се учат от опита на Бургас.

 

"Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД е част от специализираната онкомедицинска мрежа в страната. Той удовлетворява потребностите на населението на Бургаска и Ямболска област (550 000 души). В обслужвания регион се забелязва трайна тенденция за нарастване на онко заболяванията, като най-засегнатите локализации, при които е задължително лъчелечение, са: рак на млечната жлеза, рак на кожата, карцином на женските полови органи. Честа е заболеваемостта от карцином на белия дроб, карцином на ректума, сигмата, белите дробове, пикочен мехур, устни, простатна жлеза и мозък. Всички изброени видове онкологични заболявания ще могат да се третират с новия линеен ускорител, който има способността да унищожава раковите клетки в дълбочина, където и да се намират в човешкото тяло.

Кметът Николов получи уверенията на управителя на КОЦ д-р Радостин Дичев и техническия екип, че в началото на януари 2014 година ускорителят ще обслужи своя първи пациент. Така на бургазлии вече няма да им се налага, както досега, да търсят такъв тип лечение във Варна и София.

 

 

Повече за ускорителя вижте тук:

 

 

http://www.burgas.bg/ru/news/details/1/14645/  


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 4916 последна промяна: 10:35:26, 31 октомври 2013