Общината търси да назначи 3 медицински сестри

вторник, 12 май 2015
Публикувано от: Стефан Минчев
Община Бургас

 

 

Община Бургас обяви конкурс за длъжността "Медицинска сестра". Работните места са общо 3 броя в Центрове за настаняване от семеен тип, разположени в к-с "Меден рудник", к-с "Лазур" и кв. Ветрен.

 

 Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен - специалист, бакалавър; специалност - "Медицинска сестра"; "Медицински фелдшер", "Акушерка", професионален опит - 1 година.

Допускат се както безработни лица и работещи лица, които желаят да променят настоящата си месторабота, така и лица, придобили право на пенсия по възраст и стаж.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 500 (петстотин) лева.

Работно време: Осем часов работен ден при петдневна работна седмица.

Допълнителни и специфични изисквания: компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми.

Конкурсът ще се проведена 2 етапа: оценка на допустимост на кандидатите по документи; събеседване.

Необходими документи за кандидатстване: заявление в свободен текст до Кмета на Община Бургас; автобиография; копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

Място и срок за подаване на документите: Община Бургас - ул."Александровска" № 26, деловодство, в срок до 17.00 ч. на 15.05.2015 г.

На одобрените лица ще бъде предложен безсрочен трудов договор с шест месечен изпитателен срок. При сключване на договора ще бъдат изисквани следните документи:

-медицинско свидетелство за работа за лицата,

-медицинско удостоверение от Център за психично здраве.

-свидетелство за съдимост.

-трудови книжки оригинал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Общо

Достъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на конкурса: Информационното табло на сградата на ул. "Шейново" № 24 и в официалния сайт на община Бургас - раздел "Кариери".

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 5968 последна промяна: 10:03:11, 13 май 2015