920 деца от уязвимите социални групи ще бъдат включени в проекта „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда"

сряда, 14 декември 2016
Публикувано от: Мариета Ханджиева

920 деца от уязвими социални груп , както и 1125 родители и бъдещи родители ще бъдат включени в проекта "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" - Бургас". Това стана ясно по време на среща, на която бяха представени резултатите по изпълнението на проекта до момента.

Основната цел е превенция на социалното изключване в община Бургас, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Продължителността на проекта е 32 месеца. Целевите групи са деца на възраст до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи. Предвидените дейности включват ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина, подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище и семеен център за деца от 0 до 3 години.

Настоящият проект разширява създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 - 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители като включва и услугата Семеен център "Надежда".

В резултат от изпълнението на проекта очакваме увеличаване броя на доставчици на услуги за социално включване и увеличаване броя на децата, получили подкрепа чрез услугите.

Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004 - "Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.Продължителност на проекта е 12.05.2016. - 31.12.2018 г.

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1319 последна промяна: 11:15:40, 14 декември 2016