Националният институт за образование и приобщаващи политики провежда два семинара в Бургас

петък, 23 юни 2017
Публикувано от: Радостин Рачев

Тази събота и неделя /24 и 25 юни/ в Бургас ще се проведат две обучения на Националния институт за образование и приобщаващи политики. Първият семинар ще бъде в събота от 11.00 часа в хотел "Атаген" и е на тема: "Работа по случай с деца със специални образователни потребности и деца в риск в училище" с лектор Анет Маринова. 

Работа по случай е един от новите и важни компоненти при предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини и училища според новото училищно законодателство. Този подход трябва да се използва от екипите в училищата при работа с деца със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и такива с хронични заболявания. Анет Маринова ще запознае присъстващите с основните компоненти на работа и основните процедури при екипната работа и дете-центрирания подход в училище. Тя ще свърже своята богата училищна практика с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

Второто обучение е в неделя от 09.30 часа отново в хотел "Атаген" и е свързано с "Управление на агресивно и предизвикателно поведение", а негов водещ ще бъде д-р Александър Кръстев.

Александър Кръстев е доктор по психология и действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Той е обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти. Д-р Кръстев казва, че "Агресията при децата е форма на комуникация - винаги съдържа закодирано послание. Въпрос на професионализъм е да разчетем това послание и да им помогнем да го представят с думи, а не с агресивно поведение".

Цената на всяко едно от обученията е 48 лв. Пакетната цена за двете обучения е 82 лв. В цената влиза обучение, материали и издаване на удостоверение с 1 кредит.

За записване office@niopp.eu или 0877 173842 - Деница Банчева

 

Повече информация може да получите на: https://www.facebook.com/events/309331852840639/

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2650 последна промяна: 20:55:48, 23 юни 2017