Откриват два нови пункта за раздаване на топла храна

понеделник, 18 юни 2018
Публикувано от: Радостин Рачев
Община Бургас

Община Бургас открива два нови пункта за раздаване на топла храна, находящи се в ж. к. "Славейков" до блок 38 и в ж. к. "Изгрев" до блок 28 /пунктове на Детска кухня/. Потребителите на социалната услуга ще получават топъл обяд в новите пунктове всеки работен ден от 12.15 до 12.45 часа.

Гражданите, желаещи да бъдат включени в "обществената трапезария" могат да подават заявление-декларация /по образец/ в Центъра за административно обслужване на граждани /деловодство/, на ул. "Александровска" 26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Бургас.

Община Бургас продължава изпълнението на социалната услуга "Обществена трапезария" в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0154-C04 "Топъл обяд за хората в нужда от Община Бургас", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019" по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Бургас развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 4320 последна промяна: 16:04:41, 18 юни 2018